magnesite2Spoločnosť Slovmag, a. s., plánuje na ložisku Lubeník v okrese Revúca zvýšenie kapacity ťažby a úpravy magnezitu zo súčasných 99 500 ton ročne na 200 000 ton ročne, pričom celkové náklady na ťažbu a spracovanie magnezitu dosiahnu 15 eur za tonu.

 

 

"Vplyvom realizácie navrhovanej činnosti s nárastom ťažby sa predpokladá úmerný nárast počtu zamestnancov. Pri ťažbe 115 000 ton sa predpokladá počet zamestnancov v podzemí 89 a pri úprave a drvení 24. Pri ťažbe do 200 000 ton bude potrebné zaviesť dvojzmennú prevádzku, čo bude predstavovať zdvojnásobenie počtu zamestnancov banskej prevádzky a úpravne," uvádza sa v zámere, ktorý predložil investor na posúdenie vplyvu investície na životné prostredie.
Dôvodom umiestnenia navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite sú overené zásoby magnezitu ohraničené dobývacím priestorom Lubeník. Ďalším dôvodom je dostatočné pripravenie ťažobného a úpravarenského procesu z dôvodu zvýšených množstiev trhom požadovaných finálnych výrobkov.
Zvýšením objemu ťažby v dobývacom priestore Lubeník a následného spracovania magnezitu nevzniknú požiadavky na výstavbu nových stavebných objektov, dopravných ciest na povrchu ani technologických zariadení na úpravni. Súčasná infraštruktúra a kapacita prevádzok na dobývanie a úpravu vyťaženej suroviny je postačujúca pre spracovanie navrhovaného objemu magnezitu. Momentálny počet zamestnancov je 588.
Slovmag, a. s., Lubeník je výrobcom žiaruvzdorných materiálov. Zaoberá sa ťažbou, úpravou a spracovaním magnezitovej suroviny, produkciou a predajom magnezitových slinkov a žiaruvzdorných výrobkov na báze magnezitu a magnetitu.

 

Zdroj: TASR