Predchádzajúce mesiace boli až príliš hektické, život sa však postupne vracia do normálu. A spolu s ním aj výrobné a obchodné činnosti v slovenských a českých firmách. Ako sa firmy prispôsobili neplánovaným celospoločenským zmenám a aké sú ich obchodné plány na nasledujúce mesiace sme zisťovali u ich predstaviteľov.

Barbora ČellárováBarbora Čellárová

obchodná riaditeľka, Regada

Od začiatku júna sme sa všetci vrátili späť do kancelárií, krok za krokom nabiehame do bežného, hoci medzičasom nového upraveného režimu. Keďže sme zákazková výroba, neboli sme korona krízou postihnutí hneď od začiatku, pokles objednávok prichádzal postupne. Výroba pracovala s výnimkou veľkonočnej dovolenky aj počas núdzového stavu, a to pri dodržiavaní prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Od apríla a mája sme u niektorých pracovníkov mali prekážku v práci. Zaznamenali sme výpadky v dodávkach materiálov, naše výrobky uviazli v skladoch a nemohli sme expedovať pretože obchodní partneri boli nútene zatvorení. Návrat k hodnotám predkrízového stavu zatiaľ nenastal, momentálne nevieme presne odhadnúť pokles, ktorý v našom B2B segmente ešte len môže nastať. Nové pomery reflektujeme v rámci interných procesov, venujeme zvýšenú pozornosť digitalizácii a komunikácii na diaľku. Krízový stav vnímame ako veľkú príležitosť na zefektívňovanie našej práce.