schaeffler2Spoločnosť Schaeffler AG a rodina Schaeffler spoločne venujú 1 milión eur Červenému krížu, aby tak pomohli v boji proti ochoreniu COVID-19.


„Veľmi si vážime všetkých ľudí, ktorí v tejto výnimočnej situácii s mimoriadnym nasadením pracujú na udržaní našej infraštruktúry. Naším darom chceme predovšetkým vyjadriť našu vďaku a našu úctu voči lekárom a medicínskemu personálu, ktorí v týchto dňoch podávajú nadľudský výkon v boji proti ochoreniu COVID-19,“ povedal rodinný akcionár a predseda dozornej rady Georg F. W. Schaeffler.
Už vo februári spoločnosť Schaeffler AG venovala 800 000 eur lokálnym čínskym pomocným organizáciám a podporila Červený kríž v Číne.
Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Kríza spôsobená koronavírusom nabrala globálne rozmery. V týchto ťažkých časoch musíme všetci podľa svojich možností pomôcť v boji s touto krízou. To je súčasť našej sociálnej zodpovednosti.“

TEXT Marek Gula FOTO Schaeffler