obr tit u 300Nielen kov a plast, ale aj drevo, koža, papier, sklo, guma, či keramika. Všade tam sa môže objaviť laserové značenie. Keď sa raz výrobok označí lúčom lasera, je to už navždy.


Kým samolepka či atrament na výrobku po čase vyblednú a zmiznú, laserové značenie alebo ražba priamo do materiálu sú trvalé. Logá, kódy, čísla a texty označujú do svojich výrobkov všetky priemyselné odvetvia. Trvalé značenia sa najčastejšie objavujú na štítkoch, na dieloch vo výrobných linkách, aj na skompletizovaných výrobkoch.

obr1
Automator je expertom v technológiách permanentného značenia. Je dodávateľom technológií značiacich strojov a funkčných riešení pre výrobcov. Od malých razidiel až po komplexné systémy značenia v náročných prevádzkach či vo výrobe veľkých dielov. Automobilky, strojárske podniky, výrobcovia zdravotníckej technológie. Všade tam je mimoriadne dôležitá identifikácia dielcov. Permanentné značenie však používajú aj v nábytkárskom priemysle, či obuvníci a kožiari na vyznačenie loga do kože.

„Poradíme vám a dodáme stroj vhodný presne pre značenie vášho výrobku logom, názvom firmy, výrobným číslom, EAN kódom či akoukoľvek inou značkou. Každá zákazka je iná, ale všetky majú jedno spoločné – vždy dávame pozor, aby stroj na značenie efektívne zapadol do workflow danej prevádzky. Niekto potrebuje tisíc značení za minútu, iný hľadá first-class kvalitu. Niekde sa musí postaviť nový stroj, inde postačí vhodne upraviť ten štandardný,“ opisuje zameranie slovenskej pobočky spoločnosti Automator obchodný riaditeľ Stanislav Kuba.

obr2

Firma zo Starej Turej je dcérskou spoločnosťou českého Automatoru CEE a spoločne patria do medzinárodnej rodiny Automator, ktorá sa od svojho založenia v roku 1940 zameriava výlučne na oblasť priemyselného značenia výrobkov a komplexných riešení značení.
„Hoci sme len šesťčlenná posádka, dokázali sme už obslúžiť vyše 300 zákazníkov a tisíce objednávok. S chuťou a elánom prijímame všetky výzvy týkajúce sa značenia a teší nás, keď zákazníkom pomôžeme vyriešiť ich požiadavky na značenie,“ dodáva Stanislav Kuba.

obr4

Permanentné značenie laserom na všetky materiály

Značenie do kovu
Kovy sa dajú značiť rôznymi technológiami v závislosti na ďalších parametroch značenia. Je dôležité si uvedomiť ako často sa bude dané značenie meniť a čo alebo koľko znakov bude značenie obsahovať. Pre značenie kovu sa dajú použiť všetky hlavné technológie: laser, mikrobod i mechanická ražba.

Značenie do eloxu
Pre značenie do anodizovaného plechu odporúčame jednoznačne laser. Výhodou eloxu je dvojvrstvový povrch, pričom hornú vrstvu je možné veľmi presne a rovnomerne odstrániť laserovým lúčom. Pod odstránenou vrstvou sa nachádza druhá, v kontrastnej farbe, takže výsledné značenie je veľmi dobre čitateľné a výrazné. A samozrejme - trvalé!

Značenie do plastu
Plasty sa dajú značiť laserom, mikroúderovým strojom alebo ražbou (aj tepelnou). Zásadné informácie pre výber technológie majú odpovedať na otázky o množstve značených kusov, ako často a či je nutné meniť značenú informáciu, grafické možnosti, atď. Samozrejme, kľúčový je aj druh plastu.

Značenie do dreva
Organické materiály, ako je napríklad drevo, sa dajú značiť CO2 laserom. Je možné na ne použiť tiež tepelnú ražbu, pretože opálené drevo vyzerá dobre, zachováva si naturálny vzhľad a značenie je prirodzene kontrastné.

Značenie do kože
Značenie do kože má tisícročnú tradíciu, a je stále veľmi žiadané. Prebieha dvomi spôsobmi. Tepelnú ražbu sa odporúča pre značenie nemenného textu alebo loga. Laser dokáže značiť zložitejšiu grafiku a problémom nie sú ani sériové čísla alebo iné premenlivé informácie.

Značenie papiera či kartónu
Vďaka vlastnostiam papiera alebo kartónu je možné dosiahnuť zaujímavé výsledky. Značenie môže byť do hĺbky alebo aj kontrastné podľa toho ako technológiu zvolíte.

Značenie do skla
Značenie skla sa zdá byť na prvý pohľad veľmi delikátne. To je síce pravda, ale aj značenie skla sa stáva bežnou praxou. Ideálne je použiť CO2 laser.

Značenie do gumy
Guma je veľmi húževnatý a premenlivý materiál, ale aj ona sa dá značiť. Ideálny sa zdá byť laser so zdrojom CO2 . Dokáže značiť aj do hĺbky. Laser je nutné vybaviť potrebným odsávaním kvôli odsávaniu splodín.

Značenie na keramiku
Či už je účelom estetické značenie alebo nanesenie výrobnej informácie, i pre keramiku je možné nájsť vhodný spôsob značenia. Celkom určite sa dá použiť CO2 laser pre značenie do už vypáleného materiálu alebo na popis glazúry.

obr5

Text: BK
Foto: Automator
Viac na: www.automatorgroup.sk/sk