FS 3Čistenie vnútorných povrchov materiálov zdrojov tepla, chladičov, tepelných výmenníkov, ale aj, vykurovacích systémov ukazuje značné úspory energií.

Už pri hrúbke usadením – koróznych produktov a minerálov o  hrúbke asi jeden milimeter je preukázaná minimálna strata 15 percent tepelného alebo chladiaceho výkonu, konštatoval doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. Viktor Kreibich, z Fakulty strojní (FS) ČVUT v Prahe na odbornom seminári “Úspory energií ve strojárenstve“, ktorý sa uskutočnil v rámci MSV Brno 2022.

Čistenie teplovýmenných plôch
Pri čistení vnútorných teplovýmenných plôch je dôležité udržať ich parametre a priechodnosť potrubných systémov. „Všeobecne možno čistenie väčších systémov a zariadení rozdeliť na dve základné metódy: „on-line“ a „off-line“. Vlastné čistenie povrchov je možné, podľa spôsobov prevedenia rozdeliť na mechanické a chemické.
On-line metódami sa rozumejú metódy, pri ktorých nie je potrebné zariadenie takzvane „odstaviť z prevádzky“.On-line metódy je teda možné, na rozdiel od metód off-line, použiť za chodu daného zariadenia. Medzi off‐line metódy patrí manuálne mechanické čistenie,ľahké tryskanie, vysokotlakové čistenie vodou, projektilové čistenie a ďalšie špeciálne spôsoby čistenia. Naopak, do on-line metód patrí zvukové čistenie a chemické čistenie povrchov,“ konštatoval Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE, z FS ČVUT.
Pri optimalizácii procesu čistenia ide nielen o spôsob, ako ušetriť a optimalizovať náklady za čistenie. Mala by sa predovšetkým sledovať otázka
bezpečnosti aj ako zlepšiť kvalitu alebo rýchlosť čistenia. Proces čistenia závisí od mnohých faktorov. Sú nimi vhodné chemické prostriedky, spotreba
energie pri čistení, bezpečný technologický proces a výsledná kvalita vyčistenia povrchu, uviedol J. Kuchař. Ďalej konštatoval, že optimalizácia procesu začína už prípravou pred čistením, konkrétne odberom vzoriek, ďalej samotnou voľbou a prípravou čistenia a zaisteným monitoringom, aby výsledok čistenia bol úspešný.


Efektívnosť čistenia
Podľa J. Kuchařa a V. Kreibicha možno jednoducho spočítať, ako sa čistenie vnútorných teplosmenných plôch oplatí, pokiaľ sú medzi sebou porovnané náklady na vyčistenie a straty,ktoré sú pri zanesených vnútorných plochách systému. Ľahko tak zistíme, že náklady na vyčistenie tvoria len zlomok prevádzkových nákladov, ktoré sa vrátia zväčša počas jednej vykurovacej sezóny
Prevádzkovateľ musí zaistiť, vrámci riadnej údržby, aby teplovýmenná plocha fungovala tak, ako má. Príkladom je rúrkový výmenník s výkonom 400 W, kedy pri jeho zanesení sa znižuje výkon k 315 W, čo je rozdiel asi o 20 % percent.
„Riadnou údržbou a pravidelným čistením je možné zaistiť úspory energií, ktoré sú späté s prestupom tepla, ale hlavne riziku spojené s poruchami a haváriami prevádzkovaných zariadení ako napríklad pri nefunkčných ventíloch a regulátoroch. Čistenie vnútorných plôch je nutno aplikovať nielen na veľké energetické celky, ale aj na menšie zariadenia, ktoré sa počas svojej prevádzky tiež zanášajú, napríklad podlahové vykurovanie, radiátory a rozvody tepla v budovách i rodinných domoch“ poznamenal J. Kuchař.

Prelomovou technológiou je čistenie povrchov vysokým tlakom o tlaku až 3 000 barov. Týmto bezemisným spôsobom čistenia je možné bez väčších energetických nákladov odstraňovať silné vrstvy korózie, náterov, okují, a to bezpečne pre základný materiál. Jeho aplikáciou je možné výhodne renovovať oceľové a betónové konštrukcie mostov, údržbu podlahových roštov v lakovniach, ale aj renováciu civilnej a vojenskej techniky.

 

Záujemcovia o problematiku energetických úspor v strojárstve sa môžu dozvedieť viacej informácií na seminári 23. a 24.novembra 2022 v Brne v Orea Congress Hoteli (predtým Voronež). Info www.povrchari.cz.

Na titulnej fotografii: : Porovnanie povrchov výrazne znečisteného roštu v lakovni.

 

Ukážka vyčistenia vnútorných povrchov teplovýmenných plôch.

FS 2a

FS a IMG 20190220 144144

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

Text: Tibor Šuľa
Foto: FS ČVUT