smutnyZačiatkom tohto roka sa novým generálnym riaditeľom QI GROUP, a. s., stal Tomáš Smutný, ktorý nahrádza vo funkcii zakladateľa spoločnosti Jiřího Melzera.


Tomáš Smutný (38) vyštudoval VUT Brno, odbor Elektrotechnická výroba a management. Následne absolvoval rok postgraduálneho štúdia na Ústave teoretickej a experimentálnej elektrotechniky na VUT Brno. V spoločnosti QI pôsobil od roka 2005 na pozícii konzultanta oddelenia podpory, posledných päť rokov bol jeho riaditeľom.

hofman
Jan Hofman

Pozíciu riaditeľa oddelenia podpory prevzal Jan Hofman (34). J. Hofman získal titul inžiniera na VUT Brno v odbore Riadenie a ekonomika podniku. Už počas štúdií sa venoval návrhom a tvorbe webových stránok. Po škole pôsobil jeden rok vo firme Bureš Art, kde mal na starosti správu e-shopu a webových stránok. Následne nastúpil do spoločnosti DC Concept (v súčasnosti QI), kde pôsobí už osem rokov.