GFI13. 7. 2011

Spoločnosť GFI Software publikovala štúdiu týkajúcu sa domáceho využívania internetu rodičmi a ich dospievajúcimi deťmi, ktorá umožňuje lepšie pochopiť, ako sa obe skupiny správajú on-line. Štúdia Parent-Teen Internet Safety Report identifikuje správanie sa rodičov a ich dospievajúcich detí na internete z pohľadu obsahu, komunikácie a ohrozenia škodlivým obsahom.

 

 

Štúdia zistila, že pokiaľ ide o kontrolu prístupu na internet v domácnosti, rodičia a deti hrajú zvyčajnú hru „na mačku a na myš“, avšak obe skupiny sa správajú tak, že vystavujú seba – a v prípade rodičov ešte navyše aj svojho zamestnávateľa – zbytočným rizikám.

 

Prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi 22. marcom a 5. aprílom 2011, sa zúčastnilo 535 párov dospelých a dospievajúcich (t. j. celkom 1 070 respondentov) z amerických domácností s prístupom na internet. Respondentom boli položené otázky na témy on-line obťažovanie, interakcia dospievajúcich detí s cudzími ľuďmi, technológia internetovej bezpečnosti, vzdelávania v oblasti internetovej bezpečnosti, návštevy webových stránok pre dospelých, domáceho využívania pracovných počítačov a používania Facebooku.

 

Kľúčové zistenia prieskumu boli takéto:

  • 15 % všetkých dospievajúcich dievčat uviedlo, že boli obťažované cez internet alebo prostredníctvom textovej správy.
  • 31 % násťročných priznáva, že on-line niekomu povedali niečo, čo by nikdy nepovedali z očí do očí pri osobnom stretnutí.
  • 65 % rodičov uvádza, že najmenej jeden z ich domácich počítačov bol napadnutý vírusom a 62 % z nich pocítilo nejaké či vážne problémy vyplývajúce z tohto napadnutia.
  • 90 % rodičov, ktorí doma využívajú pracovné počítače uviedlo, že ich používajú aj na nepracovné účely a 37 % z nich priznáva, že ich nechávajú používať aj svojim dospievajúcimi deťom.
  • 31 % dospievajúcich chlapcov priznáva, že navštevuje webové stránky určené pre dospelých a 53 % všetkých násťročných, ktorí tieto stránky navštívili priznalo, že klamali pri uvádzaní svojho skutočného veku, aby získali prístup.
  • 34 % dospievajúcich uviedlo, že si vytvorilo on-line účty, o ktorých ich rodičia nevedia.
  • Iba 28 % rodičov, ktorí používajú antivírusový softvér uviedlo, že denne aktualizujú svoje vírusové definície, 24 % si nie je istých, či vôbec vírusové definície aktualizujú.
  • Takmer dve tretiny (29 %) násťročných bolo kontaktovaných cez internet cudzím človekom a 23 % z nich nejakým spôsobom odpovedalo.
  • 36 % rodičov využíva softvér na webový monitoring alebo na filtrovanie webových stránok, aby vedeli o on-line aktivitách svojich potomkov a aby mohli blokovať nevhodný obsah.

 

„Štúdia Parent-Teen Internet Safety Report poskytuje jasný pohľad na to, ako moderné počítačové prostriedky používané v rodinách prinášajú potenciálne hrozby vyplývajúce zo stále narastajúcich on-line aktivít,“ povedal Martin Říha, riaditeľ pre stratégiu spoločnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Nie je vôbec prekvapujúce, že dospievajúca mládež sa na internete často správa veľmi rizikovo, rovnako ako sa správa v reálnom živote. Čo je ale prekvapujúce, je prístup rodičov, ktorí týmto hrozbám prakticky napomáhajú nezodpovedným správaním sa, ako je napríklad poskytovanie svojho pracovného počítača na súkromné aktivity alebo laxnosť pri aktualizovaní vírusových definícií. Výsledkom je fakt, že využívanie domáceho internetu je významným rizikom nielen pre rodiny, ale tiež pre zamestnávateľov rodičov. Závery tejto štúdie, ktorá sa uskutočnila v USA, sú pritom v súlade so skúsenosťami, ktoré máme na Slovensku nie je vôbec dôvod sa domnievať, že slovenskí rodičia a ich deti sú v rámci využívania domáceho internetu akokoľvek zodpovednejší či osvietenejší.“