obr1Aké eso v rukáve majú zavedené výrobné spoločnosti? Obvykle uplatňujú zodpovedný prístup k svojim zákazníkom, ku ktorému prispieva efektívne naplánovaná výroba. Aj z tohto dôvodu sa stále častejšie spoliehajú na ERP systémy. Automatizácia procesov sa totiž stala nutnosťou.


Dôležité je však zároveň myslieť aj na ich optimalizáciu. A práve tu končia možnosti bežných ERP systémov. Obvykle totiž nezahŕňajú nástroj pre pokročilé plánovanie výroby APS. Jeden z mála softvérov na českom trhu, ktorý tento nástroj integruje, je QI. Teraz pomáha v stovkách českých aj slovenských spoločností, a to nielen s procesom plánovania, ale aj celkovým zvýšením efektivity a ziskovosti.
V oblasti informačných systémov je QI jedinečné, pretože obsiahne všetky podnikové procesy, navyše zahŕňa projektové riadenie, internetový obchod, dochádzkový systém a už zmienené APS, ktoré umožňuje automaticky zostavovať rôzne typy výrobných plánov aj výhľadov a vytvárať simulácie rôznych udalostí a zmien. Firmy sa tak efektívnejšie pripravia na neočakávané situácie a dokážu sa lepšie prispôsobiť podmienkam trhu. Taktiež získajú aktuálny prehľad o svojich zdrojoch, kapacitách a rozpracovanosti jednotlivých zákaziek, preto je možné okamžite reagovať nielen na nepredvídateľné komplikácie.

AKO TO FUNGUJE V PRAXI
Zavedenie moderného ERP systému býva často zásadným impulzom k ďalšiemu firemnému rozvoju, ktorý otvára dvere novým možnostiam a kapacitám. A ako to funguje v praxi?

VYRÁBAJTE PODĽA OPTIMALIZOVANÝCH ZOZNAMOV
Efektívny obeh informácií a ich archiváciu obstaráva QI. Samotnú komputačnú analýzu dát, ktoré sú kľúčové pre prepočítanie optimálneho priebehu výroby, má na starosti APS. Technické aj ľudské zdroje každej organizácie sú obmedzené, preto je potrebné s predstihom starostlivo rozvrhnúť ich možnosti. Vďaka analýzam z QI môže manažér pre riadenie zdrojov presne rozhodnúť o nastavení jednotlivých zdrojových kapacít. QI pomáha aj s prípravou detailných zoznamov práce pre jednotlivé pracoviská a sleduje nákupné objednávky.

obr2

PRISPÔSOBUJTE ZDROJE DOPYTU
V mnohých spoločnostiach sa stretávame s neschopnosťou získať alebo realizovať zákazky aj napriek tomu, že dopyt po ich výrobkoch rastie. Príčinou tohto neúspechu môže byť nedostatočná výkonnosť pri výrobe alebo absencia flexibility výrobných kapacít. S QI má spoločnosť k dispozícii aktuálne analýzy vo forme detailných prehľadných súpisov a tabuliek alebo v časovo vizualizovaných grafoch. Každodenná simulácia potom u všetkých dodávok spresní aktuálny termín očakávaného dodania. Jednotlivé zákazky a ich termíny sú tak neustále pod dohľadom.

SĽUBUJTE ZVLÁDNUTEĽNÉ TERMÍNY
Prínosy systému sa výrazne odrážajú aj v jednaní so zákazníkmi. Skutočne reálne a splniteľné lehoty dodania sú totiž s QI samozrejmosťou. Pre každú objednávku je už pred jej prijatím dôkladne overený termín možného dodania. Aby prisľúbené termíny zodpovedali skutočne dosiahnuteľnému výhľadu, je potrebné zakaždým konzultovať niekoľko kľúčových údajov. Zohľadniť sa musia skôr sľúbené dodávky, ale aj aktuálne či projektované stavy skladov.

tab

Adekvátne využitie všetkých analytických možností tak umožňuje napríklad aj skracovanie dodacích dôb, pretože detailný prehľad o kapacitnej vyťaženosti, ktorý QI vždy aktualizovane prepočítava, dovoľuje optimalizovať dodacie lehoty polotovarov vhodných pre výrobu. Ich výber je pritom realizovaný tak, aby sa na sklade dlho neohriali: Pri využití detailne rozpisovaných zoznamov práce, ktoré dodáva QI, možno kalkulovať s už zadanými, Zatiaľ však aktuálne trebárs ani nezačatými budúcimi zákazkami.

TEXT/FOTO DC CONCEPT