cpsChemický a farmaceutický priemysel v SR zaznamenal v roku 2018 medziročný nárast tržieb o 5 % na 10,347 miliardy eur. Nepriaznivo sa vyvíjala pridaná hodnota, ktorá sa vlani medziročne znížila o 5,5 % a ročná produktivita práce z tržieb zo stálych cien medziročne klesla o takmer 30 %.

Stalo sa tak v dôsledku neprimeraného rastu minimálnej mzdy, enormného zvýšenia príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a rastu počtu zamestnancov v posledných troch rokoch. Informoval o tom Roman Karlubík, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR.


"Rast tržieb v odvetví o 5 % by bol inak potešiteľný, keby neprichádzal po niekoľkoročnej stagnácii a poklesoch v predchádzajúcich rokoch. Ide teda o návrat k rastovému trendu tržieb, ktorý je však sprevádzaný negatívnym vývojom v oblasti poklesu pridanej hodnoty a produktivity práce, zvyšovania počtu pracovníkov a rastu mzdových nákladov," priblížil.
Najlepšie to podľa neho ilustrujú čísla. Pridaná hodnota v chemickom priemysle od roku 2015 (2,024 miliardy eur) kontinuálne narastala až do roku 2017 (2,148 miliardy eur), pričom v roku 2018 (2,013 miliardy eur) zaznamenala prudký prepad až pod hodnotu nižšiu ako dosahovala v roku 2015.
"Čo je alarmujúce, ročná produktivita práce z tržieb zo stálych cien medziročne klesla o takmer 30 %, z 533.723 eur v roku 2017 na 380.281 eur v roku 2018, čo jednoznačne súvisí s neprimeraným narastaním minimálnej mzdy a enormným zvýšením príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky," vysvetlil Karlubík.
Upozornil tiež, že celková zamestnanosť v sektore pravidelne každoročne narastá. Za tri roky sa zvýšil počet zamestnancov v chémii a farmácii o takmer 5000, zo 40.679 v roku 2015 na 45.595 zamestnancov v roku 2018.
"Najvyšší rast za rok 2018 dosiahlo odvetvie rafinovaných ropných produktov, kde sme zaznamenali medziročné zvýšenie tržieb až o 12 %. Výrobky z gumy a plastov vzrástli o 3 %, farmaceutické výrobky a prípravky narástli o 2 % a chemikálie a chemické výrobky klesli o 1 %. Medziročne najvýraznejšie poklesli tržby v pododvetví výroby umelých vlákien, až o 11 %. Štatistický úrad SR evidoval v poslednom štvrťroku roku 2018 v chemickom a farmaceutickom priemysle celkovo 307 podnikov s počtom zamestnancov 20 a viac. Percentuálny medziročný nárast predstavuje 3,7 %, pribudlo 11 podnikov. Najviac nových podnikov, a to 16, vzniklo v porovnaní s rokom 2017 v odvetví výroby produktov z gumy a plastov," ilustroval vlaňajší vývoj v odvetví Karlubík.
Dodal, že v chemickom a farmaceutickom priemysle na Slovensku pracuje v súčasnosti 45.595 osôb, čo je takmer 11 % všetkých zamestnancov v priemysle. Priemerná mzda sa síce medziročne zvýšila o 10 %, čo je však podľa neho znepokojujúce, sprevádzal ju pokles pridanej hodnoty medziročne až o takmer 6 % v porovnaní s rokom 2017.

Zdroj: TASR