obrJsou jedovaté, složité na výrobu a po prvním použití se spalují, čímž zatěžují životní prostředí. Mýtů o plastových obalech kolujících mezi lidmi je celá řada. Přestože některé z nich dříve měly reálný základ, dnes už nic z toho neplatí. Plastový obal může být dokonce ekologičtější než papír a po použití jde velmi snadno recyklovat. Materiál lze pak použít například na výrobu nábytku. Přečtěte si nejčastější mýty, které se s plastovými obaly pojí.


Nelze zapřít, že plasty v minulosti mohly způsobovat zdravotní problémy. Tyto materiály však za poslední desetiletí prošly dlouhým a pečlivým vývojem. Výsledkem je, že dnes už se plastů nemusíme obávat. „Materiál je vyráběn pod odborným dohledem a mimořádně přísně testován. Jinak by nemohl být používán například na uchovávání potravin, nebo dokonce v tak přísně střežených místech, jako jsou nemocnice,“ říká Bohdan Daněk, výrobní ředitel společnosti Blatinie, která je předním výrobcem plastových obalů v České republice. Přestože se kvalita a celková úroveň plastových obalů rapidně zvýšila, mezi lidmi stále přežívá mnoho mýtů.


Plasty v mikrovlnkách? Dnes už bez problému
Jeden z nejčastějších omylů se týká plastových výrobků, v nichž lze ohřívat jídlo v mikrovlnných troubách. Mnoho lidí si myslí, že při vysokých teplotách plast uvolňuje do potravin jedovaté látky. Tento druh umělých hmot je přitom speciálně vyvinut k tomu, aby vysokým teplotám odolal. Lidé tak nemusí mít obavy, že by jeho použitím ohrožovali sebe nebo své blízké. „Aby se jedovaté látky z plastových obalů začaly uvolňovat, potřebují k tomu skutečně extrémní podmínky. Obal by musel například zcela vzplanout, aby se z něj začaly uvolňovat nebezpečné dioxiny. Ty totiž k uvolnění potřebují teploty zhruba od 370 stupňů Celsia,“ upřesnil Daněk.


Až 67 % plastových obalů je opětovně zpracováno k dalšímu použití
S hořením úzce souvisí i další mýtus. Řada lidí se domnívá, že většina plastových obalů se po krátkém použití spálí. To už dávno není pravda. Dříve sice většina plastových materiálů skutečně končila bez užitku ve spalovnách nebo dokonce na skládkách, lidé se však během let naučili tento materiál pečlivě třídit. Výsledkem je, že Češi před dvěma lety zaujali ve statistikách třídění odpadu v Evropě čtvrté místo. Až 67 % plastových obalů tak jde znovu ke zpracování a dalšímu použití.
Použité plastové láhve jsou navíc velmi ceněná surovina. Materiál, který jejich zpracováním vznikne, se pak používá například na výrobu nábytku. Některé plasty však recyklovat nelze, například PVC. V České republice je jeho likvidace možná jen ve spalovnách. Dnes už jsou ale tato zařízení moderní a nebezpečné látky vznikající spalováním těchto druhů odpadu pečlivě filtrují.


Výroba plastů
I k samotné výrobě plastů se váže řada legend a nepřesností. Jedna z nich praví, že jejich produkce je mimořádně náročná na energie a materiál, především ropu. Odborníci však uvádějí, že přibližně jen 4 % vytěžené ropy jsou využita k výrobě plastových materiálů. V porovnání s množstvím vyrobeného materiálu se jedná o nízké číslo. Za rok 2014 bylo v Evropě vyrobeno kolem devětapadesáti milionů metrických tun plastů.


Při správném používání plasty neškodí
Mýty, které se pojí s plasty od dob jejich existence, jsou tak díky technologickému pokroku již překonané. Aby však byly plasty opravdu nezávadné, je nutné je používat k čemu byly vyrobeny. „Pokud jsou plastové obaly vystavené extrémním podmínkám, na které nebyly navrženy, mohou být samozřejmě nebezpečné. To se však na druhou stranu netýká zdaleka jen plastů, ale v podstatě všeho, co člověk produkuje,“ doplnil Bohdan Daněk ze společnosti Blatinie s tím, že pokud jsou plasty používané správně, představují jednu z nejlepších možností, jak výrobky zabalit a uchovávat.

TEXT/FOTO Bohdan Daněk