190906 SKODA AUTO PHEV Battery production 01a 1440x960V listopadu 2017 se koncern Volkswagen rozhodl pověřit společnost Škoda Auto výrobou elektrických komponentů pro plug-in hybridní vozy – to je důkaz enormní důvěry. Mezitím přijali potřebná opatření a tento úkol důsledně splnili. "Vysokonapěťové baterie vyrobené v Mladé Boleslavi dokládají vysoké technické know-how a jsou výsledkem vynikajícího týmového výkonu všech zúčastněných škodováků,“ zdůraznil Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky.

Vysokonapěťové baterie z Mladé Boleslavi 

Baterie vycházející z modulární platformy MQB budou pohánět plug-in hybridy koncernu Volkswagen a budou se používat například v modelu Škoda Superb iV, jehož výroba bude zahájena v září 2019 v závodě v Kvasinách. Společnost  investovala do výrobních linek na vysokonapěťové baterie 25,3 milionů eur. S přípravou závodu v Mladé Boleslavi na výrobu elektrických komponentů začala značka před dvěma lety. Počáteční výrobní kapacitu 150 000 kusů ročně společnost v příštích letech ještě rozšíří.

Christian Bleiel, vedoucí výroby komponentů společnosti Škoda Auto, říká: „Pro nás je tato technologicky vysoce náročná výroba bateriových systémů důležitým krokem při přechodu k elektromobilitě. Výrobu elektrických komponentů budeme dále rozšiřovat. Při budování potřebných kompetencí sázíme na výměnu zkušeností mezi odborníky v našem celokoncernovém svazku Volkswagen Group Components, kde se koncentruje know-how od bateriových článků až po recyklaci. Ve výrobě elektrických komponentů přímo nebo nepřímo pracuje zhruba 200 zaměstnanců. Na výrobní lince se bateriové moduly nejen montují, ale také testují a před montáží do vozů i nabíjejí. Bateriové články a moduly, základní součásti trakčních baterií, nakupuje Škoda Auto od externích dodavatelů.

Také co se týče výrobních zařízení, využila společnost celosvětovou síť koncernu Volkswagen. Na výrobní lince pracuje vedle zaměstnanců podniku také 13 robotů KUKA s nosností od 210 do 500 kilogramů. Většina těchto strojů zajišťuje transport velmi těžkých nebo objemných dílů. Vychystávají například bateriové moduly na montážní linku a nakládají hotové baterie na přepravní palety. Další roboty pomocí šroubovacího vřetene a automatických úchopů ve velice krátké době našroubují na bateriové moduly víka baterií, která mají 39 šroubů.

Škoda řeší ďalší specifické témata 

Vedle nových výrobních technologií se společnost při přípravě výroby vysokonapěťových baterií také intenzivně zabývala dalšími specifickými tématy. Mimo jiné i oblastí bezpečnosti práce, požární ochrany, řízení kvality a logistiky. Práce na montážní lince vysokonapěťových baterií vyžaduje mimořádná bezpečnostní opatření, řada elektrických součástek navíc velmi citlivě reaguje na elektrostatický náboj. Společnost Škoda Auto také přestavěla své expediční sklady tak, aby pojaly vysoký počet těžkých baterií. Kromě toho byla implementována specifická protipožární opatření a preventivní opatření pro nakládání s poškozenými bateriemi.

Zdroj: Škoda Auto Foto: Škoda Auto