Confident businesswoman looking away thoughtfully with an industrial space in the backgroundPri migrácii robustných systémov sa treba obrátiť na špecializované firmy. Ako si vybrať schopného partnera, ktorý prechod na nový SAP zariadi? Kľúčom sú skúsenosti a referencie, buď priamo vo vašom odbore alebo u podobne veľkej firmy. Práve skúsenosti z obdobného projektu by pre vás mali byť určujúcim ukazovateľom.

„Nestačia však všeobecné celofiremné referencie, treba sa obklopiť silným tímom, ktorý zvláda projektový manažment. Preto sa treba orientovať podľa referencií konkrétnych osôb v tíme implementátora,“ upozorňuje Milo Georgievski, manažér divízie SAP služieb pre Českú republiku zo spoločnosti Atos, ktorá úspešne previedla prechodom na nový SAP napríklad farmaceutického giganta Zentivu.

Kľúčová je príprava projektu a dizajn nového systému. Počítajte s tým, že táto fáza bude pre vašich kľúčových interných zamestnancov veľmi časovo náročná. Pokúste sa ich preto čo najviac odbremeniť od ich obvyklej agendy. „Len skúsení zamestnanci zladení s firemnou víziou dokážu implementátorovi precízne definovať skutočné potreby, ktoré má nový systém naplniť,“ upozorňuje Georgievski. Ak vaše IT ešte nezačalo s prípravou na digitálnu transformáciu, bude najskôr potrebné s pomocou partnera prejsť visioningom.

Z visioningu potom vzíde zoznam čiastkových projektov, z ktorých niektoré riešia SAP S/4HANA a mnoho iných rieši ďalšie potreby firmy. Môže ísť o harmonizáciu existujúcich systémov, čistenie dát alebo trebárs digitalizáciu výroby. Všetky tieto čiastkové projekty potom musia bezproblémovo zapadnúť do veľkej skladačky a spolupracovať spolu, odovzdávať si dáta a umožňovať kľúčovým osobám jednoduchý prístup. Najnáročnejšie je zostaviť celé puzzle tak, aby bezproblémovo fungovalo. „Jednotlivé projekty, ktoré riešia samotnú digitalizáciu, potom možno súťažiť pokojne samostatne a nechať si ich dodať od rôznych partnerov,“ vysvetľuje Georgievski. „Podstatné však je nastaviť pre všetky tieto čiastkové projekty spoločnú koncepciu.“ Preto je kľúčový najmä výber partnera, ktorý vašu firmu prevedie týmto iniciačným procesom.

Zaujímajte sa aj o to, či na vašom projekte bude pracovať lokálny alebo prevažne zahraničný tím. Zvážte, či vašim interným ľuďom nebudú prekážať napríklad časové posuny. Ak by preto hrozilo zdržanie, potom sa oplatí investovať do tímu lokalizovaného bližšie. V dnešnej dobe úplná väčšina spolupráce prebieha bezproblémovo online. „Minulý rok sme napriek pandémii dokázali pre klienta Zentiva zabezpečiť unikátnu implementáciu riešenia SAP S/4HANA na Microsoft Azure úplne v režime spolupráce na diaľku,“ dáva príklad Georgievski. „Dohodnutý čas 12 mesiacov sme dodržali, a to i napriek pandémii.“

Predchádzajúce časti:
Nový SAP: Potrebuje vôbec moja firma meniť ERP systém?

Greenfield vs. brownfield. Stratégie migrácie na nový SAP sa zásadne líšia

TEXT/FOTO Atos IT Solutions and Services, s. r. o.