POKRAČOVANIE ČLÁNKUviera Smartpress 05 "Rýchlejšie a hospodárnejšie inštalácie viacvrstvových rúr."

Tri otázky pre Björna Michela, produktového manažéra plastových potrubných systémov Viega.

 

 

 

 

Na trhu už existuje množstvo potrubných systémov z plastu; prečo teda ešte Viega Smartpress?
Známe plastové potrubné systémy na lisovanie sú v podstate technologicky porovnateľné. Bývajú však nevýhodné pri spracovaní. Konce rúr musia byť kalibrované aby sa nepoškodili O-krúžky spojok potrebné pre tesnosť.
Okrem toho O-krúžky veľmi zužujú vnútorný priemer spojok, čo násobí tlakové straty v porovnaní s kovovými lisovacími spojkami. Tento účinok sa dodatočne zosilňuje ostrohrannými zmenami smeru vo vnútri spojky.

Viega Smartpress

Grafika znázorňuje, ako sú spojky Viega Smartpress (vľavo) prúdovo priaznivé

v porovnaní s bežnou plastovou alebo mosadznou spojkou. (Grafický obrázok: Viega)

Spojka Smartpress disponuje naproti tomu tesniacou plochou, ktorá zalisovaním zaistí trvanlivé tlakovo aj teplotne stále spojenie. Tým sú zaistené vnútorné priemery, ktoré v porovnaní s rúrou majú len malé zúženie prierezu. Všetky spojky majú okrem toho prúdovo priaznivé polomery, pre ktoré sa tlaková strata v porovnaní so spojkami bežnými na trhu nakoniec zníži až o 80 percent.

Aký úžitok má z toho kvalifikovaný remeselník?
Kvalifikovaný remeselník nemusí už pri inštalácii kalibrovať konce rúr. Inštalácia je bezpečnejšia, časovo úspornejšia a nie je k nej potrebné žiadne ďalšie náradie. Malé tlakové straty súčasne umožňujú menšie dimenzovanie inštalácií. To znižuje náklady a zvyšuje komfort pri montáži.

A pre používateľov, aké výhody má pri prevádzke zariadenia?
Konečný spotrebiteľ dostane menším dimenzovaním a vďaka nižším tlakovým stratám v potrubnej sieti veľmi vysoký komfort zásobovania, pretože tlak v odberových miestach je s prihliadnutím na malé koeficienty tlakových strát u Viega Smartpress aj v menších priemeroch potrubia dostatočný. Komfort zvyšujú aj menšie teplotné výkyvy a kratšia doba prítoku média do miesta spotreby. Taktiež z hygienického hľadiska sú menšie rozmery optimálne vzhľadom na to, že menší objem pitnej vody v celej inštalácii efektívne podporuje zachovanie jej kvality.

viera Smartpress 02

O firme:
Spoločnosť Viega s viac ako 4000 zamestnancami po celom svete patrí v súčasnosti k popredným výrobcom sanitárnej techniky. Trvalý úspech firmy budujeme v deviatich svetových lokalitách. Výroba sa sústreďuje do štyroch výrobných závodov v Nemecku. Produkty špeciálne riešené pre severoamerický trh vyrábame v závode McPherson (Kansas/USA), podnik vo Wuxi (Čína) zase zaisťuje hlavnú produkciu pre ázijský trh. Pre spoločnosť Viega je najdôležitejšia výroba inštalačnej techniky. Okrem potrubných systémov vyrába tiež predstenové a odvodňovacie systémy. Sortiment zahŕňa viac ako 17000 produktov s rozmanitým využitím, napríklad v technickom zariadení budov, v infraštruktúre, v priemyselných zariadeniach alebo pri stavbe lodí. Spoločnosť Viega bola založená roku 1899 v Attendorne v Nemecku a od 60. rokov sa začala presadzovať na medzinárodnom trhu. V súčasnosti sa produkty Viega používajú na celom svete. Produkty sú na jednotlivých trhoch distribuované hlavne prostredníctvom odborných veľkoobchodov.

TEXT/FOTO MediaTrust Communications