Stepanek3D generatívny dizajnNa tému generatívneho dizajnu sa zhovárame s Ing. Petrom Štěpánkom, vedúcim vývoja v spoločnosti Future Media Production, s. r. o.

 

Petr Štěpánek
Petr Štěpánek

Toto slovné spojenie znie abstraktne. Viete nám popísať čo je generatívny dizajn?
Jedná sa o pokročilú výpočtovú metódu, ktorou vieme dosiahnuť ideálny tvar telesa vzhľadom na zadané okrajové podmienky, s takou rýchlosťou a presnosťou, akú nedosiahne žiadny konštruktér ani celé vývojové tímy. Výstupom generatívneho dizajnu sú spravidla desiatky rôznych dizajnových možností, ktoré konštruktér už len vyhodnotí na základe rôznych kritérií a zvolí najvhodnejší dizajn.

Aké má táto metóda výhody oproti štandardnému procesu vývoja?
Na prvý pohľad to vôbec nie je evidentné, ale prináša viacero významných benefitov.
Primárne sa využíva na redukciu hmotnosti. Na základe nami zrealizovaných projektov dokážeme potvrdiť priemernú redukciu hmotnosti o 30 až 40 % oproti konvenčnému dizajnu. Nižšia hmotnosť prináša nie len materiálovú úsporu, ale predovšetkým zvýšenú mieru funkcionality komponentov, ktoré môžu dosahovať vyššie rýchlosti a akcelerácie vďaka nižšej hybnosti a pod.
Ďalší benefit je spájanie zostáv do menších celkov, tzv. konsolidácia. Toto riešenie prináša rad priamych a nepriamych úspor súvisiacich s dodávateľským reťazcom, montážou alebo servisom.
V neposlednom rade je to rýchlosť vývoja. Po zadaní okrajových podmienok máme výstupy k dispozícií v priebehu niekoľkých hodín. Následne sa modely ešte analyzujú a manuálne upravujú, avšak vieme celý vývojový cyklus výrazne skrátiť.

Ako jedna z mála firiem na Slovensku ste začali využívať metódu generatívneho dizajnu. Prečo ste sa rozhodli vôbec začať?
Myšlienka vznikla priamo u nás v oddelení pre 3D tlač STEPANEK3D. Ako to býva na trhu zvykom, zákazníci sa u nás začali dopytovať a my sme si uvedomili rastúci záujem. Vyhradili sme teda kapacity a zdroje na interné pilotné projekty a vo fáze keď sme sa cítili byť pripravení sme zaradili generatívny dizajn ako službu pre zákazníkov.

generativny dizajn

Aké typy firiem využívajú túto metódu?
Povedal by som, že využitie generatívneho dizajnu nie je viazané na konkrétne odvetvie, čo ukazuje aj prax, aj keď je pravda, že primárne ju využívajú automobiloví výrobcovia a ich dodávatelia, letecké spoločnosti a následne strojárske spoločnosti. V prípade prvých dvoch je dopyt jasný – firmy hľadajú hlavne nové spôsoby ako znížiť hmotnosť vozidiel a lietadiel, keďže sa to prejaví na nižšej dlhodobej spotrebe a lepších vlastnostiach.
Portfólio segmentov firiem však naznačuje, že záujem rastie z rôznych oblastí. Zahájili sme napríklad spoluprácu s popredným výrobcom pračiek a umývačiek riadu, kde realizujeme tento rok už tretí vývojový projekt.

Keď je, podľa Vás, táto metóda taká efektívna, prečo sa doteraz nevyužívala vo väčšom meradle?
Myslím, že je to hlavne z dôvodu, že sa stále nedostala do širšieho povedomia. Jedná sa o relatívne novú metódu, a preto ešte na trhu prebieha jej postupná adaptácia. Dostáva sa k nám hlavne zo zahraničia. Slovenské firmy väčšinou vývoj tohto charakteru kooperujú a to aj z dôvodu potreby vyššej úrovne know-how.
Vzhľadom na zložitú optimalizovanú geometriu, mnohokrát prakticky nevyrobiteľnú konvenčnými technológiami, začal byť generatívny dizajn zaujímavý až v spojení s aditívnymi technológiami (3D tlač), ktoré vyzreli do použiteľnej technológie až v posledných rokoch.

stepanek3d oddelenie vyvoja

Myslíte si, že generatívny dizajn zmení proces vývoja ako ho poznáme?
Myslím, že veľmi radikálne. Konštruktér má v procese generatívneho dizajnu stále nezastupiteľnú úlohu pri určovaní okrajových podmienok, výbere finálneho dizajnu a následnej manuálnej úprave a kalkuláciách. Jeho úloha bude teda stále dôležitá, zmení sa však charakter tejto práce ako aj možnosti jednotlivca.

TEXT Michal Múdrý FOTO archív firmy