obr1Mifer je česká výrobní firma rodinného typu, která působí na trhu přes 30 let. Již několik týdnů vyrábí hledí do ochranných štítů a rozdává je domácím 3D tiskařům, kteří pak finálními výrobky zdarma zásobují IZS. Zároveň vyvinul vlastní prototyp kompletního štítu s názvem ZORPLEX 240, jehož produkce je výrazně rychlejší a je při ní použita pouze metoda 3osého CNC opracování. Pomáhá tak výrazně navýšit celkový počet vyrobených pomůcek denně. Prototyp v praxi již otestovali lékaři z vybraných nemocnic i pracovníci v jiných oborech.


Síť dobrovolníků s domácími 3D tiskárnami, podílející se na výrobě ochranných štítů pro IZS, se neustále rozrůstá. Přesto jejich výrobní kapacita vzhledem k časové náročnosti 3D tisku přestává rostoucí poptávku pokrýt. Společnost Mifer dosud poskytovala 3D tiskařům hledí do jejich štítů. Vzhledem k situaci se rozhodla zahájit vývoj vlastního produktu, který by využíval jednotnou technologii, druh materiálu, bylo jej možné vyrobit rychle a ekonomicky.
Aby produkt splňoval veškeré parametry a byl dobře uzpůsoben praktickému používání, spojila firma své úsilí s vedením Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově a Porodnice U Apolináře. Postupně rozdal vzorky pro testování i pracovníkům, kteří působí v jiných oborech a odvětvích, kde přicházejí do kontaktu s větším množstvím lidí.
Mifer vyčlenil potřebné zdroje, značnou část své výrobní kapacity a nyní je připraven nemocnicím, lékařům či pracovníkům sociální péče, ale i pracovníkům ve službách, kde se denně setkávají s velkým množstvím lidí, vyrobit a dodat až tisíce štítů denně.
„Naše firma funguje především jako subdodavatel pro výrobce finálních produktů pro průmyslovou výrobu, elektrotechniku, logistiku, ale i design, propagaci a reklamu. Trh v těchto odvětvích dnes není v optimální kondici, řada firem nemá odbyt, snižuje objem výroby a tudíž odvolává i své plánované objednávky, se kterými jsme počítali. Naše firma je finančně zdravá, ale je třeba ji udržet v chodu. V posledních letech jsme významně investovali do rozvoje a modernizace výrobních technologií. Výroba ochranných pomůcek je pro nás v současné době příležitost, jak těžké období přečkat a plnit své závazky nejen vůči věřitelům, ale i vůči našim zaměstnancům, kteří v naší firmě ve většině případů pracují již desítky let. Ing. Tomáš Bartoň, výkonný ředitel a jednatel společnosti Mifer, s. r. o.
Velkými spojenci, kteří stáli u zrodu celé myšlenky, byla skupina nadšených dobrosrdečných 3D tiskařů, z nichž Michal Škultéty vytvořil funkční komunitu, s níž dodnes fungujeme, a také obci Kamenice v čele se starostou Pavlem Čermákem, který se chopil své role velmi prakticky, díky aktivní komunikaci průběžně ověřoval potřeby seniorů, místních zdravotních a záchranných složek i místních poskytovatelů služeb občanům, dokázal najít a zapojit dobrovolníky všeho druhu a dobré zkušenosti pak předávat dalším. Mezi dobrovolníky se zapojila i společnost Mifer a její vedení. Díky tomu jsme získali důležité a praktické informace o tom, co na trhu chybí a začali jsme přemýšlet, jak nejlépe využít to, co umíme a na co jsme vybaveni.

TEXT/FOTO Andrea Bartoňová