Pvrch1Z hlediska geometrického je povrch součtem všech ploch, které předmět ohraničují. Z hlediska matematického vyjádření je povrch derivací jeho objemu.

Z hlediska kvalitativního a technologického máme na mysli strukturu a stav povrchu pevné látky, které významně ovlivňují její užitné vlastnosti, především interakcemi s okolním prostředím a s vhodnými povrchovými úpravami.

Z materiálového hlediska se povrch vyznačuje značnou vzájemnou nerovnoměrností atomů v povrchové vrstvě na rozhraní s okolním prostředím. Silové působení atomů na povrchu je obecně zcela jiné, než jsou jejich silové vazby v materiálu. Atomární nesourodost, zapříčiněná chybějícími atomy na povrchu, má vliv na stav a chování daného povrchu, respektive materiálu v okolním prostředí.
To vše lze napravit vhodnými úpravami daného povrchu a navíc získat i nové vlastnosti potřebné pro optimální funkci i životnost strojů a jejich součástí.

Znalosti o povrchových úpravách materiálů i o jejich vlastnostech jsou klíčové při navrhování a realizaci všech projekčních záměrů. Je vždy nutné vycházet nejen z volby vhodného materiálu pro dané prostředí a správného konstrukčního řešení, ale ve spolupráci s technology zvolit též vhodnou technologii povrchových úprav.

Jednou z nejdůležitějších povrchových úprav ve strojírenství jsou bezesporu technologie galvanického pokovení. Především pro svoji přesnost a universálnost procesů, na principu využití elektrolýzy, je možno vylučovat povlaky téměř ze všech technicky využívaných kovů a jejich slitin, případně i kompozitních povlaků. Galvanické technologie umožňují získat povlaky nejen s protikorozními vlastnostmi, ale též povlaky odolné proti opotřebení (s vysokou tvrdostí, definovaným koeficientem tření), a řadou speciálních vlastností nejen na kovech ale i na plastech.

Na základě požadavků technické veřejnosti jsou proto na pracovišti technologií povrchových úprav Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádány kvalifikační kurzy se zaměřením i na tyto speciální technologie Galvanického pokovení. Především pro získání, či doplnění potřebných znalostí ale i získání potřebného kvalifikačního osvědčení pro pracovníky pracující v tomto důležitém oboru.

Ústav strojírenské technologie FS ČVUT v Praze ve spolupráci s Centrem pro povrchové úpravy (CPÚ) zahájí dne 28.2.2023 kurz Galvanické pokovení.
Kurz je určen pro pracovníky galvanických provozů, kteří potřebují doplnit vzdělání v této kvalifikačně náročné technologii povrchových úprav. Program studia umožňuje porozumět teoretickým základům a získat vědomosti o technologiích galvanického pokovení potřebné pro praxi.
Povrch2Cílem studia je zabezpečit potřebnou kvalifikaci pracovníků galvanoven, zvýšit efektivnost těchto provozů a zlepšit kvalitu galvanických povlaků. Postupně je probrána problematika povrchových úprav s důrazem na galvanické technologie v celém rozsahu potřeb pro získání kvalifikačního certifikátu.
Obsah kurzu:
• Příprava a čištění povrchu před pokovením
• Principy vylučování galvanických povlaků
• Technologie galvanického pokovení
• Následné a související procesy povrchových úprav
• Bezpečnost práce a provozů v galvanovnách
• Zařízení galvanoven
• Kontrola kvality povlaků – přístrojové vybavení
• Ekologické aspekty galvanického pokovení a péče o vodu
• Příčiny a odstranění vad v povlacích
• Exkurze do předních provozů povrchových úprav

Garanti kurzu: Rozsah kurzu:
doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. 6 dnů (42 hodin)
Ing. Petr Szelag (Pragochema spol. s r.o.) (3 x 2 dny)

Místo konání: FS ČVUT v Praze

Více informací: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. (tel: 605868932, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Nebo na www.povrchari.cz

Ing. Jan Kudláček, Ph.D. - FS ČVUT v Praze