nas1mJe jasné, že nástroj, jako je vrták s válcovou stopkou z materiálu HSS či HSSCo, se jednou otupí. Co pak s ním?

 

 

Vyhodit ho nebo přebrousit napad­ne každého z nás. Přebrousit, ale jak, když naši zkušení nástrojáři jsou v penzi a mladým chybí prá­vě ta zkušenost nabytá roky praxe? Jak na to, aby nástroj vrtal jako od výrobce? Zde bych se ve své úvaze zastavil. Je na místě zjistit, od jakého výrobce vrták pochází.

Pokud je vrták označen logem výrobce, máme z poloviny vyhráno. Většina výrobců vyrábí vrtáky s geometrií velmi podobnou, kde se nepočítá s opětovným přeostřením nástroje. Každý vrták má pak jádro plynule se rozšiřující ke stopce. Tím je zajištěna tu­host vrtáku, avšak obráběč zde stojí před problémem, že při každém přeostření se ge­ometrie vrtáku mění a on musí improvizo­vat. Dá se říci, že vrták opětovně přebrouše­ný nemá a nemůže mít původní geometrii špice danou výrobcem, a tedy i jeho užitné vlastnosti se změní.

 

nas2mVrtáky, které lze přebrousit

I mezi výrobci však existuje firma, která již při vývoji vrtáku počítala s jeho opětovným přebrušováním. Je to asi v české povaze sna­žit se vždy vymyslet něco ještě lépe, než se to dělá ve světě. Český výrobce vrtáků, fir­ma Nástroje CZ, ve své vývojové řadě vrtáků označené výstižně CZ takové vrtáky vyrábí.

V čem jsou jiné? Výjimečné jsou svou geo­metrií, která se projeví užitnými vlastnostmi. Ten základní princip výjimečnosti je ve vel­mi tenkém jádru vrtáku na špici. Jádro je ten­ké i dále v délce 1 až 2 D od špice vrtáku. To je úsek, kde se při přeostření špice vrtáku ge­ometrie nezmění a užitné vlastnosti zůstáva­jí stejné jako u nového vrtáku CZ. Dále pak s rostoucí vzdáleností od špice vrtáku jádro narůstá na několikanásobek oproti běžným typům vrtáků. Tak je dosaženo potřebné tu­hosti nástroje.

 

Ostřička vrtáků

Ale vraťme se k přeostření vrtáku. Vrták lze přeostřit v ruce nebo strojně na ostřič­ce. První varianta je méně vhodná, vliv bru­siče na kvalitu přeostření je zde zásadní. Abychom dosáhli vždy správného nabrou­šení špice, je vhodné použít strojní ostřičku. Na našem trhu je velké množství takových zařízení na ostření vrtáků. Zatím je nikdo vzájemně neporovnal. Na základě vlastních zkušeností však můžeme doporučit brus­ky vrtáků BV13 (rozsah 2 – 13 mm) a BV26 (rozsah 13 – 26 mm).

Brusky nabízejí velmi profesionální pře­ostření vrtáku včetně křížového podbrusu typu C dle DIN1412. Obsluha je velmi jed­noduchá a rychlá. Pro ostření vrtáků z běž­ných rychlořezných ocelí je bruska vybavena kvalitním CBN kotoučem. Pro ostření vrtá­ků s tvrdokovem je v příslušenství i diaman­tový kotouč. Aby brus byl kvalitní a nedošlo k vyhřátí materiálu na špici, o to se postará turbínka připevněná na ose brusného kotou­če, která chladí broušený materiál vzduchem.

 

Upínač vrtáků s válcovou stopkou

Nyní již víme, které vrtáky jsou pro výdejnu či dílnu ekonomicky výhodné, jakou brus­kou je ostřit, ale co si počít v případě, že naše strojní vybavení vyžaduje vrták s Morse ku­želem, a ten na skladě není? Pro tyto přípa­dy je možné použít upínač CZMK. Lze ho použít nejen pro upínání spirálových vrtá­ků s válcovou stopkou, ale rovněž i ostatních nástrojů s válcovou stopkou, jako jsou stře­dicí a stupňovité vrtáky, výhrubníky, záhlub­níky a vrtáky do dřeva. Velkou výhodou pro­ti vrtákům s kuželovou stopkou je variabilita upínače, nebo s jeho pomocí je možné ses­tavit vrták s Morse kuželovou stopkou podle vlastních požadavků.

nas3m

Sortiment spirálových vrtáků s válcovou stopkou je nesrovnatelně větší než vrtáků s kuželovou upínací stopkou Morse. Lze tak sestavit vrtáky různých průměrů, délek, ge­ometrií špice, profilů spirály, včetně smyslu stoupání (pravotočivé, levotočivé) a mate­riálu, z kterého jsou vyrobeny, ale i s různou povrchovou povlakovou úpravou. Náklady na takto sestavený vrták jsou několikaná­sobně nižší, nebo při zničení či vyřazení vr­táku z důvodu ukončení jeho životnosti a jeho následné reprodukci upínač CZMK zůstává a vymění se pouze vrták s válcovou upínací stopkou, který je několikanásob­ně levnější ve srovnání se spirálovým vrtá­kem stejného průměru s kuželovou upína­cí stopkou Morse.

nas4m

TEXT/FOTO: Ing. Emil Nečesánek