1 GPSInformácie sú pre človeka veľmi dôležité, pretože sú potrebné na vykonanie akejkoľvek akcie. Účinnosť konkrétnych krokov je však priamym dôsledkom množstva informácií, ktoré k dispozícii máme. Je to veľmi jednoduchý vzorec, ktorý hovorí, že čím viac vieme, tým lepšie konáme. No a práve výhodou bezdrôtových komunikačných modulov a technológií je, že nám umožňujú tieto informácie získavať veľmi jednoducho, rýchlo, pohodlne a bez obmedzení.


Fungovať bez moderných digitálnych zariadení dokáže v súčasnosti len málokto. Dnes sa stávajú inteligentnými už aj naše domovy, čo nám umožňuje ich ovládať, nech sme kdekoľvek: v aute, kancelárii alebo za hranicami našej krajiny.
Nielen preto, že sú naše domácnosti čoraz inteligentnejšie, je potrebný na riadenie takejto spoločnosti univerzálny spôsob, ako môžu všetky dostupné zariadenia navzájom medzi sebou a s nami komunikovať. Ide o univerzálny jazyk, na ktorého dokonalé ovládanie potrebujeme bezdrôtové komunikačné moduly a technológie.
Koncept týchto dostupných inteligentných systémov využíva informačné a komunikačné technológie na zlepšenie kvality, produktivity a interaktivity všetkých dôležitých služieb, na zníženie nákladov a spotreby zdrojov a na zlepšenie komunikácie. Výsledkom je efektívne fungujúca spoločnosť, ktorá zohľadňuje potreby svojich obyvateľov. Aby to ale celé fungovalo, musíte disponovať bezdrôtovými komunikačnými modulmi, ktoré vám to všetko uľahčia.

Connected Smart City

Využitie bezdrôtových komunikačných modulov v praxi
Nielen v škole, práci alebo domácnosti nájdu tieto moduly svoje uplatnenie. Bezdrôtový prenos dát je široko využívaný aj v oblasti monitorovania vozidiel, diaľkového ovládania, bezkontaktných čipových kariet, malých bezdrôtových dátových terminálov, protipožiarnej ochrany, hydrometeorologického monitorovania, riadenia robotov a inom priemyselnom odvetví.
Hlavnou výhodou využitia takýchto systémov bezdrôtovej komunikácie je tiež mobilita. Tento druh komunikácie poskytuje systémom aj vysokú flexibilitu.
Ďalším bodom je vyhovujúca infraštruktúra, pretože inštalácia bezdrôtovej komunikačnej infraštruktúry je veľmi jednoduchá a cenovo dostupnejšia.
A nakoľko je široká oblasť bezdrôtovej komunikácie dnes pokrytá WiFi a GPS modulmi, niečo si o nich povieme, aby ste si tú správnu technológiu vybrali naozaj dobre.

1 wifi modul

Miniatúrne moduly, ktoré si poradia s tými najväčšími výzvami
Podnikanie, vzdelávanie, práca alebo zábava. To všetko dnes funguje vďaka internetu. Fungovanie a používanie internetu by však bolo bez WiFi siete dnes už nemožné. WiFi je bezdrôtová komunikácia s nízkou spotrebou, ktorú používajú rôzne elektronické zariadenia, ako sú smartfóny, notebooky a ďalšie iné systémy, zariadenia alebo aplikácie.
Často však pritom zabúdame na to, že k rozbehnutiu modemu, prepojeniu mobilu s internetom tlačiarne s počítačom a získaniu potrebného signálu, sú veľmi dôležité špeciálne WiFi moduly.
Profesionálne WiFi moduly umiestnené v mobile, počítači, aute alebo inom zariadení ponúkajú kompletné a samostatné sieťové riešenie, ktoré používateľom umožňuje buď hosťovať aplikáciu, alebo sťahovať všetky sieťové funkcie WiFi z iného aplikačného procesora.
Umožňujú vám pripojiť sa k LAN alebo WLAN sieti, na základe konkrétnych podporovaných rozhraní. Pre diaľkové ovládanie, merania alebo úsporu energie sú WiFi moduly ako stvorené. Stačí si zvoliť správny typ a tešiť sa z jednoduchej komunikácie.

1 gps modul

Kombinácia pokrokovej technológie GPS modulov
Bezdrôtovú komunikáciu môže zaistiť aj univerzálny GPS modul. GPS monitoring je dnes veľmi žiadaný a pre svoje obrovské výhody aj v rôznych odvetviach a oblastiach nášho života využívaný. Určenie presného umiestnenia zariadení a objektov v priestore je dnes predsa jednou z integrálnych čŕt vývoja mobilných technológií.
Globálny pozičný systém (GPS) je najbežnejšie používaný satelitný navigačný systém na svete, ktorý poskytuje informácie o geolokácii, čase a rýchlosti. Poloha objektov sa určuje na základe konkrétnej pozície voči satelitom, ktorých je na obežnej dráhe veľmi veľa.
Ani tu si ale neuvedomujeme, že pre zistenie polohy mobilu, auta alebo iného zariadenia je nutné mať inštalovaný v konkrétnom zariadení správny modul. Modul, ktorý polohu spomínaných satelitov vyhľadáva s vysokou presnosťou, rýchlosťou a spoľahlivosťou ako napríklad GPS moduly Quectel.
A práve distribútor SOS electronic vám vysoko výkonné celulárne GPS alebo WiFi moduly, ktorých kľúčovými vlastnosťami sú malý tvarový faktor, nízka spotreba energie, ľahká integrácia, dlhodobá dostupnosť a vhodnosť do náročných prostredí, ponúka v širokom sortimente spolu s ďalšími dôležitými elektronickými súčiastkami.