UT312Predstavujeme niekoľko populárnych modelov vibrometrov od spoločnosti TME. O tom ako si vybrať správny typ vibrometru pre špefické použitie sme písali v článku vibrometre – prístroje na meranie vibrácií.

 

Vibrometer UNI-T
Sortiment produktov TME vo vibrometroch sa začína vibrometrom UNI-T označeným symbolom UT312. Tento praktický, ľahký – len 0,25 kg vážiaci a prenosný merač je základným vybavením merania mechanického posunu, zrýchlenia a lineárnej rýchlosti s výsledkami zobrazovanými na LCD displeji. Rozsah merania tohto vibrometra je: 199,9 m/s2, 199,9 m/s a 1 999 μm s presnosťou +/– 5 % a frekvenciou 0,01 – 1,5 kHz. Medzi ďalšie funkcie patria indikácie zobrazenia zastavenia (Auto-Hold), indikácia nízkeho nabitia batérie (typ 9V 6F22) a automatické vypnutie meradla.

Vibrometre Fluke
Značku Fluke – zastúpenú v TME tromi modelmi – netreba predstavovať. Katalóg TME obsahuje dva kompaktné a prenosné modely – dvojičky – Fluke 805 a 805 FC – a jeden väčší model – model Fluke 810, ktorý robí pokročilejšie analýzy založené na vykonaných meraniach. Stručne predstavíme jednotlivé Fluke vibrometroch v ponuke TME.

Fluke 805
Fluke 805 je merač vibrácií pre technikov údržby, ktorý vyžaduje reprodukovateľné merania vibrácií a kontrolu stavu ložiska podľa stupnice významnosti. Váži len 400 g, vyžaduje dve batérie AA a patrí k pomerne kompaktným zariadeniam pre svoje rozmery: 58 x 241 x 71 mm Toto zariadenie sa používa na meranie mechanických vibrácií a ďalších parametrov, ako je stav ložiska a teplota (bezkontaktne) a vďaka kombinácii snímača vibrácií a meracieho hrotu poskytuje opakovateľné výsledky pri rôznom uhle nastavenia alebo tlakovej sily. Štyri stupne na stupnici významnosti predstavujú výsledky čitateľným spôsobom prostredníctvom textových správ (dobrá, uspokojivá, neuspokojivá a neprijateľná úroveň). Snímač vibrácií číta širokú škálu frekvencií (10 až 1 000 Hz a 4 000 až 20 000 Hz), pokrývajúcu väčšinu typov strojov a jeho meranie podporuje intuitívne užívateľské rozhranie.
Samotný postup merania je uľahčený farebnou diódou (zelená, červená) a indikátormi na obrazovke, ktoré označujú potrebný tlak potrebný na správne meranie. Fluke 805 ponúka aj externý senzor, ktorý je užitočný v ťažko dostupných oblastiach.

FLK 805FC 2

Fluke 805 FC
Model – dvojča 805 FC je ten istý vibrometer, ale má možnosť prepojenia s aplikáciou Fluke Connect, ktorá umožňuje technikovi zdieľať výsledky svojho merania a validovať ďalšie kroky pri práci v teréne. Táto funkcia umožňuje špecialistovi riadiť merania zdrojov kdekoľvek pomocou registru EquipmentLogTM History a bezdrôtovo sa spojiť s inými technikmi (vybavenými zariadeniami s rovnakou funkciou), aby im v rámci videohovoru ukázal, čo vidí pred sebou v reálnom čase.
Ďalšími kľúčovými parametrami tohto modelu sú: rozsah merania zrýchlenia od 0,01 do 50 G, meranie teploty (infračervené) v rozmedzí od -20 do +200°C a prevádzková teplota od -20 do +50°C.
Dôležitou funkciou je možnosť exportovať údaje (pamäť až na 3 500 meraní) cez konektor USB a vizualizovať trendy v programe Microsoft Excel pomocou vstavaných šablón. Funkcia „Crest Factor+“ umožňuje pomerne presné posúdenie stavu ložiska pomocou priamych meraní špičkou snímača v rozmedzí od 4 000 do 20 000 Hz. Treba oceniť aj zvukový výstup na priame počúvanie šumu ložiska a funkciu baterky na osvetlenie miest merania pri slabých svetelných podmienkach.

Fluke 810
Fluke 810 je pokročilejší diagnostický prístroj, ktorý poskytuje okamžité výsledky merania. Vďaka technológii Fluke toto zariadenie rýchlo rozpozná mechanické problémy a navrhuje priority ich odstránenia. Fluke 810 v podstate hlási chyby v testovacom stroji už pri prvom meraní bez pomoci v podobe histórie predchádzajúcich meraní, po ktorých vyhodnocuje závažnosť porúch a predkladá odporúčania opravy. Tento model je pomerne kompaktné zariadenie vďaka svojej hmotnosti (18,6 x 7 x 26,7 cm pri hmotnosti 1,9 kg), ale zároveň je určite väčší ako príručný vibrometer Fluke 805.

FLK 810 FX

Dôveryhodnosť diagnostiky pri použití tohto modelu zvyšuje laserový tachometer na presné meranie rýchlosti prevádzky strojov a 3-osový akcelerometer. Úložný priestor na výsledky poskytuje vnútorná pamäť 2 GB, ktorú možno rozšíriť a z ktorej možno výsledky prepnúť do počítača pomocou konektora Mini USB 2.0. Schopnosť vykonať automatický test zariadenia je tiež cennou funkciou, ktorá ovplyvňuje dlhší čas prevádzky a vysoký výkon meradla. Fluke 810 analyzuje motory, ventilátory, remenice a reťazové pohony, prevodovky, prípojky, čerpadlá a kompresory rôznych typov, ako aj vretená a stroje s uzatvoreným okruhom stlačeného vzduchu. Jeho najvýznamnejšie technické parametre sú: automatická zmena rozsahov, úžitkové pásmo od 2 Hz do 20 kHz (odber vzoriek pri 51 kHz), komplexné funkcie digitálneho spracovania signálu (antialiasingový filter, filter horného prepúšťania, decimácia, prekrytie, okienkovanie, rýchla Fourierova transformácia (FFT) a priemerovanie. Zariadenie je napájané Li-Ion batériou s kapacitou 2,55 Ah, ktorá poskytuje skutočne dlhú prevádzku na jedno nabitie. Samozrejme, Fluke 810 – podobne ako všetky vibrometre tejto triedy – poskytuje špecifické údaje popisujúce faktický stav podskupiny, umožňuje rozpoznanie a lokalizáciu najčastejších mechanických porúch (typ poruchy – ložiská, vyosenie, asymetria, vôľa), ponúka 4-horizontálnu mierku závažnosti chýb (ako modely 805/805 FC) a predstavuje špecifické nápravné opatrenia alebo rady v reálnom čase (užitočné pre nových používateľov).

EX407860

Vibrometre Extech
Vibrometre spoločnosti Extech, patriacej do spoločnosti FLIR, tvoria ponuku v podobe šiestich prenosných vibrometrov, z ktorých dva – SDL 800 a SDL 800-NIST – sú modelovými dvojičkami, pričom druhý z modelov je verziou obohatenou o certifikát kalibrácie výrobcu NIST. Ostatné modely sú: klasický EX 407860, jeden z najmenších modelov na trhu VB 300, o niečo väčší VB 400 a model strednej veľkosti VB 450.
Osobitnú pozornosť si zaslúžia EX 407860 a VB 300; prvý je klasický vibrometer s LCD displejom a funkciou HOLD, ktorú možno ovládať jednou rukou. Tento model pracuje v troch rozsahoch merania zrýchlenia (200 m/s2), rýchlosti(200 m/s) a posunu (2 mm) vďaka diaľkovému magnetickému snímaču vibrácií, upevnenému na 1-metrovom kábli. Frekvenčný rozsah pokrýva rozpätie od 10 Hz do 1 kHz a základná presnosť meraní je +/– 5 %. Hardvér má možnosť zapisovať hodnoty Max a Min, ktoré môžu byť neskôr vyvolané z vnútornej pamäte. Pozoruhodný je režim merania skutočnej alebo špičkovej hodnoty a zabudované komunikačné rozhranie RS-232 s voliteľným softvérom na distribúciu dát. EX 407860 je ponúkaný v kufri spolu s batériou, puzdrom na opasok a meracou sondou.

EX407860

Na rozdiel od EX 407860, miniatúrny model VB 300 v podstate nie je vibrometer, ale skôr 3-osový akcelerometer so záznamníkom dát, ktorý je vybavený rozhraním USB na prenos dát. Neskúsený používateľ ho môže považovať za flash disk, samozrejme, je to celkom iné zariadenie.
Tento záznamník vibrácií analyzuje vibrácie v oblasti FTT frekvencie, zapisuje viac ako 100 tisíc vzoriek na os (výber osi X, Y, Z alebo ľubovoľnej kombinácie) alebo viac ako 150 tisíc bežných vzoriek, ponúka nastaviteľné časy odberu vzoriek (50 ms – 24 h) a manuálny alebo programovateľný štartovací režim. Sada TME obsahuje akcelerometer, malú Li-Ion batériu a softvér na analýzu údajov kompatibilný so systémom Windows.

TEXT/FOTO TME