obrZačíná být tradicí, že druhý květnový týden je na výstavišti PVA EXPO PRAHA ve znamení přehlídky produktů, strojů a nejnovějších technologií z oborů strojírenství, logistiky a energetiky. Ve dnech 9. – 12. května 2017 se uskuteční PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA a organizátoři pro vystavovatele i návštěvníky již nyní chystají spoustu zajímavých akcí.

obr1Spoločnosť DMG MORI zorganizovala spoločne s partnermi v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania pri Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave podujatie „Tech days“. Technologické dni trvali dva dni – prvý deň bol určený pre obchodných partnerov spoločnosti DMG MORI, druhý deň pre študentov univerzity. Súčasťou podujatia boli aj demonštrácie technológie sústruženia, frézovania, ultrasonic a laserových technológií.

obr1V dňoch 19. - 20.októbra 2016 sa konala v Bratislava významná konferencia EKOINOVAČNÉ SLOVENSKO, ktorú zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Organizátori tejto konferencie si vytýčili za cieľ oboznámiť prítomných s otázkami ako sa zorientovať v stratégii ekoinovácií, vo finančných nástrojoch a možnostiach ich využitia na podporu ich rozvoja a aký je súčasný stav v aplikácii inovácií nielen v podmienkach SR, ale aj ČR.

obr1Výstava Fastener Fair Stuttgart 2017 – světová jednička pro upevňovací a spojovací průmysl – se uskuteční ve dnech 28. až 30. března 2017 v halách 1, 3 a 5 na výstavišti v německém Stuttgartu. Nové umístění hal, které zvýšilo dostupnou výstavní plochu na 20 500 m2 (netto), umožnilo další nárůst výstavy – aktuálně o 7 % ve srovnání s předchozím ročníkem. Nyní je obsazeno již 97 % z celkové dostupné plochy pro stánky.

obr1V Žiline sa tento týždeň uskutočnila dvojdňová konferencia Automotive Suppliers CEE spojená s malou výstavou firiem. Prvý deň konferencie patril diskusii o pozícii automobilového priemyslu na Slovensku, najmä o pozícii dodávateľského reťazca. Druhý deň bol venovaný B2B rozhovorom.

obr1Obnoviť zašlú slávu tribotechnických konferencií na Slovensku mala za cieľ odborná konferencia Tribotechnika v praxi 2016, ktorú koncom novembra zorganizovala Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT).