obrPřekotný vývoj nových výrobků v oblasti nových strategických nano technologií, mezi které se řadí i fotoaktivní materiály, vede k tomu, že se na trhu objevuje celá řada produktů, jejichž užitné vlastnosti jsou sice deklarovány výrobcem, avšak není možné objektivním a spolehlivým způsobem ověřit jejich pravdivost.

titZákladnou úlohou mechaniky kompozitných materiálov je stanovenie mechanických vlastností (deformačných a pevnostných) na základe známych mechanických charakteristík zložiek, pri definovanej štruktúre a objemovom zložení kompozitu.

titZajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady vyžaduje důkladnou kontrolu a diagnostiku výrobních strojů i výrobních procesů. Efektivními nástroji s prokazatelnými výsledky jsou přenosné termokamery FLIR a rovněž přenosné i stacionární vysokorychlostní kamery FASTEC Imaging a vysokorychlostní kamery iX Cameras, které umožňují rychle a snadno zobrazit skryté děje a problémy.

titU ocelí dochází vzájemnou interakcí povrchu oceli a okolního prostředí k vytvoření povrchové vrstvy anorganických sloučenin. Heterogenní reakce probíhají dvojím mechanismem - oxidací za vyšších teplot (tvorba okují) a korozí (za přítomnosti vody). Pro další zpracování oceli jsou tyto vrstvy nežádoucí a odstraňují se nejčastěji procesem označovaným jako moření.

obr1Spoločnosť Nordson, založená v roku 1954, je svetovým lídrom vo výrobe systémov na aplikáciu tavných a disperzných lepidiel, tesniacich materiálov a systémov na povlakovanie. Zariadenia Nordson sú integrované po celom svete v mnohých linkách a strojoch na výrobu rôznych produktov od obalov, cez plošné spoje až po automobilové diely.

obrVeletrh For Industry 2017 nám umožnil představit naší mladou firmu 3D plus, s. r. o., Kostelec nad Labem.