Novinky

Obchodná výmena medzi SR a Čínou má stúp…

Vzťahy medzi SR a Čínou sa v hospodárskej oblasti pragmaticky koncentrujú najmä na vzájomný obchod...

Dubnické firmy ZVS holding a ZTS Špeciál…

Dubnické strojárske spoločnosti ZVS holding a ZTS Špeciál vracajú hrdosť a pýchu obrannému priemyslu, ktorý...

Stroje a technológie

Spoločné projekty firiem a inovátorov mô…

Výrobné firmy môžu získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo. Talentovaní inovátori môžu...

Metodika rýchlej odozvy pri riadení kval…

Pri riešení reálnych problémov v procesoch sa bežne používajú rôzne prístupy, ktoré sa orientujú na...

Strojárstvo Extra

Proces zabezpečovania kvality v automobi…

Automobilový priemysel je priemyselné odvetvie patriace do sekundárneho sektora, ktoré sa zaoberá vývojom, výrobou, marketingom a predajom motorových vozidiel.

Meranie na súradnicových meracích strojo…

Stratégia merania, ktorá je na začiatku merania volená operátorom súradnicového meracieho stroja, môže svojimi parametrami vnášať do výsledkov merania variabilitu...

Automobilový priemysel

Aplikácie polymérov a ich kompozitov v a…

Požiadavky automobilového priemyslu sa v poslednom čase pomerne výrazne menia. Tromi najvýznamnejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú výrobu automobilu sú v súčasnosti...

Autosalón Bratislava 2017

Koncom apríla sa na výstavisku INCHEBA EXPO Bratislava konal 27. ročník Autosalónu. Tento veľtrh patrí k najnavštevovanejším podujatiam nielen na...

Veľtrhy, výstavy, konferencie

Fórum: Výroba novej generácie

Pozývame vás na prvý ročník podujatia Fórum: Výroba novej generácie, ktoré sa bude konať v stredu 24. mája 2017 v...

For Industry 2017

Dňa 9. 5. 2017 boli v Kongresovom sále PVA EXPO Praha slávnostne zahájené Priemyselné veľtrhy Praha 2017, ktorých súčasťou je...

Náradie a nástroje

Jarní novinky Dormer Pramet

Nabídka společnosti Dormer Pramet se od 1. dubna 2017 opět rozrostla o nové řady produktů v oblasti frézování, soustružení a...

Evoluce v trochoidním frézování

Optimalizace procesu na základě rychlejších obráběcích časů a delší životnosti obráběcích nástrojů je dnes pro většinu výrobních podniků klíčem k...