Novinky

AMPER 2017

Šesťsto firiem z 22 krajín sveta sa v týchto dňoch (od utorka 21. 3. do...

Štát sa pokúsi pomôcť firme CSM v Tisovc…

Štát sa pokúsi pomôcť nástupníckej spoločnosti podniku Cestné a stavebné mechanizmy (CSM) Tisovec v okrese...

Stroje a technológie

Na aké hodnoty sa vyšplhala produkcia v …

Naša ekonomika sa vyvíja na základe rôznych podnetov a k tým najhlavnejším sa stále zaraďujú...

Vznik priemyselných havárií v dôsledku e…

Obsah príspevku je zameraný na charakteristiku požiadaviek zvažovaných pri posúdení aspektov generovania elektrostatických nábojov pri...

Strojárstvo Extra

Vývojové trendy v strojárskych technológ…

V súvislosti s rastom priemyselnej výroby dochádza k rýchlemu úbytku celosvetových zásob surovín, energií a k zhoršovaniu životného prostredia. Cieľom...

Ultrazvuková kontrola obvodových tupých …

Príspevok sa zaoberá možnosťami kontroly obvodových tupých zvarov na plynovodných potrubiach s hrúbkou steny do 8 mm ultrazvukovou technikou phased...

Automobilový priemysel

Slovensko začína s prípravou cezhranične…

Slovensko sa chce aktívne zapojiť do testovania prepojených a autonómnych vozidiel v Európskej únii. Vláda preto spolu s partnermi zo...

Slovenské firmy by sa mali zapojiť do pr…

Projektu rozšírenia výroby pneumatík pre nákladné automobily v Iráne v celkovom objeme okolo 40 miliónov eur by sa mali zúčastniť...

Veľtrhy, výstavy, konferencie

Fórum praktickej údržby

Vyše dvesto manažérov a technikov údržby zo Slovenska a Česka sa v dňoch 14. a 15. marca stretlo v Bratislave...

Brněnské výstaviště pohltily věda, výzku…

Od úterý 28. února do čtvrtka 2. března se na brněnském výstavišti konal II. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který...

Náradie a nástroje

Evoluce v trochoidním frézování

Optimalizace procesu na základě rychlejších obráběcích časů a delší životnosti obráběcích nástrojů je dnes pro většinu výrobních podniků klíčem k...

Top Trendy v obrábaní VIII už v predaji!

TOP TRENDY v obrábaní č. VIII plynulo nadväzujú na všetky predchádzajúce vydania. Pokým siedmy diel bol venovaný trendom v náradí a...