obr3HANNOVER MESSE je celosvetovo najdôležitejší priemyselný veľtrh a globálne centrum pre priemysel 4.0 (digitalizácia výroby). V apríli je očakávaných vyše 6 500 vystavovateľov a viac ako 200 000 návštevníkov. Hlavné témy sú Výrobná a energetická technika: od inovatívneho priemyselného robota budúcnosti, cez softvér na riadenie výrobných procesov, až po technológie na výrobu a distribúciu energie. Na predchádzajúcom podujatí boli partnerskou krajinou USA. Barack Obama otvoril veľtrh spoločne so spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou. Partnerskou krajinou HANNOVER MESSE 2017 je Poľsko.

obrZačíná být tradicí, že druhý květnový týden je na výstavišti PVA EXPO PRAHA ve znamení přehlídky produktů, strojů a nejnovějších technologií z oborů strojírenství, logistiky a energetiky. Ve dnech 9. – 12. května 2017 se uskuteční PRŮMYSLOVÉ VELETRHY PRAHA a organizátoři pro vystavovatele i návštěvníky již nyní chystají spoustu zajímavých akcí.

obr1Spoločnosť DMG MORI zorganizovala spoločne s partnermi v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania pri Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave podujatie „Tech days“. Technologické dni trvali dva dni – prvý deň bol určený pre obchodných partnerov spoločnosti DMG MORI, druhý deň pre študentov univerzity. Súčasťou podujatia boli aj demonštrácie technológie sústruženia, frézovania, ultrasonic a laserových technológií.

obr1V dňoch 19. - 20.októbra 2016 sa konala v Bratislava významná konferencia EKOINOVAČNÉ SLOVENSKO, ktorú zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Organizátori tejto konferencie si vytýčili za cieľ oboznámiť prítomných s otázkami ako sa zorientovať v stratégii ekoinovácií, vo finančných nástrojoch a možnostiach ich využitia na podporu ich rozvoja a aký je súčasný stav v aplikácii inovácií nielen v podmienkach SR, ale aj ČR.

obr1Výstava Fastener Fair Stuttgart 2017 – světová jednička pro upevňovací a spojovací průmysl – se uskuteční ve dnech 28. až 30. března 2017 v halách 1, 3 a 5 na výstavišti v německém Stuttgartu. Nové umístění hal, které zvýšilo dostupnou výstavní plochu na 20 500 m2 (netto), umožnilo další nárůst výstavy – aktuálně o 7 % ve srovnání s předchozím ročníkem. Nyní je obsazeno již 97 % z celkové dostupné plochy pro stánky.

obr1V Žiline sa tento týždeň uskutočnila dvojdňová konferencia Automotive Suppliers CEE spojená s malou výstavou firiem. Prvý deň konferencie patril diskusii o pozícii automobilového priemyslu na Slovensku, najmä o pozícii dodávateľského reťazca. Druhý deň bol venovaný B2B rozhovorom.