kltVďaka podujatiu LASYS meets Central Europe sa od 30. do 31. mája 2017 v Trnave stretnú poskytovatelia riešení z oblasti opracovávania materiálov pomocou lasera a priemyselní používatelia.
Cieľom iniciatívy Messe Stuttgart a Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slovensko) je sprostredkovať účastníkom konferencie aktuálne know-how týkajúce sa laserovej technológie – na zvýšenie kvality a efektivity v ich výrobe. Okrem toho otvára táto udalosť aj nové trhové šance pre výrobcov v rastúcej slovenskej produkcii automobilov.

* * * * *
Konferencia s medzinárodnými výrobcami z laserového odvetvia sa bude konať 30. a 31. mája v Trnave.
* * * * *

„Uznávané podniky rozpoznali šance tohto podujatia. Ich pozitívna odozva nám potvrdzuje, že s touto konferenciou a sprievodnou výstavou kráčame s dobou,“ zhodli sa Dr. Guido Glania, obchodný vedúci a člen predstavenstva AHK Slovensko, a Gunnar Mey, vedúci oddelenia pre oblasť priemyslu v Messe Stuttgart. Ako vystavovatelia budú zastúpené firmy ERLAS Erlanger Lasertechnik (Nemecko), IPG (Nemecko), Lintech (Česká republika), Manz (Slovenská republika), Matex (Česká republika), Precitec (Nemecko), Sitec (Nemecko), TRUMPF (Slovenská republika) a VÚTS (Česká republika), ako aj firma II-VI Highyag (Nemecko), ktorá naživo predstaví svoju modulárnu laserovú zváraciu hlavicu BIMO.

Prednášky z „laserovej praxe“ bohaté na mnohé aspekty
Témou kongresu dňa 30. mája budú rozmanité laserové aplikácie v priemysle, ktoré prekračujú rámec jedného odvetvia či materiálu. Prof. Dr. Thomas Graf, riaditeľ inštitútu pre lúčové nástroje na univerzite v Stuttgarte, poskytne vo svojej keynote prezentácii pohľad na možnosti použitia laserov pri opracovávaní materiálu v priemysle štandardu 4.0. Druhú keynote prednášku prinesie prof. Adreas Otto z Inštitútu pre výrobnú a vysokovýkonnú laserovú techniku TU Viedeň. Jej predmetom bude potenciál číselných simulácií pre opracovanie materiálov laserom. Prof. Dr.-Ing. Peter Hoffmann z katedry pre technológiu výroby Erlangensko-norimberskej univerzity Friedricha Alexandra bude referovať o výrobných konceptoch v oblasti laserového zvárania. Ďalšie odborné prednášky pokrývajú oblasť rezania hrubých a tenkých plechov laserom, systémovú integráciu laserov, ako aj efektívne označovanie. Prvý deň podujatia bude zakončený večerným podujatím a ponúkne šancu na vzájomný networking a nadväzovanie kontaktov.
31. mája sa budú konať kooperačné rozhovory medzi účastníkmi.

TEXT/FOTO Messe Stuttgart