obrS dvojročnou periodicitou sa v mestečku Steinenbronn, neďaleko Stuttgartu, koná pravidelný Open house spoločnosti Breuning Irco,GmbH.
V tomto roku sa vo firme zišlo počas troch dní na dvesto odborníkov z oblasti trieskového obrábania. Na podujatí tradične nechýbame ani my, redakcia časopisu Strojárstvo/Strojírenství.
Usporiadatelia predstavili niekoľko inovácií podávačov tyčového materiálu pre ďalšie obrábanie.
Keďže termín podujatia koledoval s uzávierkou marcového vydania, súhrnné informácie prinesieme v ďalšom vydaní časopisu.

TEXT/FOTO Ján Minár