Video

Svaz strojírenské technologie na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2017.

 

Spoločnosť Prima Bilavčík, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2017.

Spoločnosť ESA Eppinger - Central Europe na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2017.

Spoločnosť WNT Česká republika, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2017.

 

Spoločnosť Universal Robots A/S na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2017.

Spoločnosť MicroStep, spol. s r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2017.