Video

MSV RoboticallZváracie kolaboratívne roboty prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2022 spoločnosť Roboticall, s. r. o. Spoločnosť je oficiálnym importérom Doosan Robotics pre český a slovenský trh. Vystavované roboty sú určené na zváranie s použitím zváracieho zdroja od spoločnosti EWM.
Spoločnosť ponúka napríklad funkčný balíček kompletného zvárania, ktorý obsahuje robotické rameno Doosan a potrebnú technológiu so základným prednastavením komunikácie.

MSV CloosNovinky v robotickom zváraní predstavila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2022 spoločnosť CLOOS Praha, s. r. o. Jednou z nich bol systém Micro cell 1.1. Je to jednoduchý systém, ktorý sa vyznačuje ľahkou inštaláciou. Má niekoľko variantov pre polohovanie a obsahuje inovatívne technológie. Firma predstavila taktiež robota, ktorý sa vyznačuje veľkou rýchlosťou, dynamikou a prejazdom medzi jednotlivými zvarmi.

technikum MSVSpoločnosť TECHNIKUM sa už tradične zúčastnila Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorý sa konal po dvojročnej vynútenej prestávke. „S nádejou sme po prestávke očakávali, že to vyvolá veľký záujem vystavovateľov a návštevníkov, čo sa bohužiaľ nestalo. Teší nás však vysoká návšteva nášho stánku a množstvo rozhovorov a dohodnutých stretnutí. Veríme, že od budúceho ročníka sa budeme opäť stretávať vo väčších počtoch tak, ako bolo zvykom kedysi,“ hodnotí veľtrh Patrik Pocisk.

zspsrZväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) je organizáciou zamestnávateľov. Bol založený ako jeden z prvých odvetvových zväzov v rámci Zväzu priemyslu SR dňa 10. 7. 1990 na ustanovujúcej schôdzi v Dubnici nad Váhom. Zakladajúcimi členmi bolo 23 organizácií slovenského strojárstva.

Švec2ŠVEC Group je stabilná slovenská strojárska spoločnosť, ktorá je na trhu už takmer tridsať rokov. Má viac ako 450 zamestnancov a snaží sa ďalej napredovať a rozrastať.

maschinenVýrobným programom firmy Maschinen - und Werkzeugbau, s. r. o., je vývoj, výroba a predaj rôznych ohýbacích strojov: