Video

MSV Strojirny Olsovec

Ryze česká soukromá výrobní společnost Strojírny Olšovec s. r. o. podniká v oboru zakázkové strojírenské výroby již od roku 1993. V obci Olšovec nedaleko města Hranice má vlastní výrobní areál o rozloze 10 000 čtverečních metrů. Jeho součástí jsou prostory tvořené původním objektem obrobny, kanceláře, sklady a nově zrenovovaná hlavní výrobní hala. Ta je rozdělena na dva provozy. V prvním provozu, reprezentovaném obrobnou, jsou umístěny těžké obráběcí stroje na obrábění různých polotovarů ve formě svařenců, výkovků a odlitků. Je zde také mostový jeřáb s nosností až 8 tun na manipulaci s obrobky. Druhý zámečnický provoz umožňuje výrobu rozměrných strojů a svařenců. V této části haly je mostový jeřáb s nosností 10 tun. V samostatné zděné hale v severní části areálu se nacházejí stroje pro přípravu a zpracování materiálu. Nedaleko výrobních prostor, hned za místním obecním úřadem, zákazníci najdou vedení společnosti, obchodní a ekonomické oddělení.

MSV RoboticallZváracie kolaboratívne roboty prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2022 spoločnosť Roboticall, s. r. o. Spoločnosť je oficiálnym importérom Doosan Robotics pre český a slovenský trh. Vystavované roboty sú určené na zváranie s použitím zváracieho zdroja od spoločnosti EWM.
Spoločnosť ponúka napríklad funkčný balíček kompletného zvárania, ktorý obsahuje robotické rameno Doosan a potrebnú technológiu so základným prednastavením komunikácie.

MSV CloosNovinky v robotickom zváraní predstavila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2022 spoločnosť CLOOS Praha, s. r. o. Jednou z nich bol systém Micro cell 1.1. Je to jednoduchý systém, ktorý sa vyznačuje ľahkou inštaláciou. Má niekoľko variantov pre polohovanie a obsahuje inovatívne technológie. Firma predstavila taktiež robota, ktorý sa vyznačuje veľkou rýchlosťou, dynamikou a prejazdom medzi jednotlivými zvarmi.

technikum MSVSpoločnosť TECHNIKUM sa už tradične zúčastnila Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorý sa konal po dvojročnej vynútenej prestávke. „S nádejou sme po prestávke očakávali, že to vyvolá veľký záujem vystavovateľov a návštevníkov, čo sa bohužiaľ nestalo. Teší nás však vysoká návšteva nášho stánku a množstvo rozhovorov a dohodnutých stretnutí. Veríme, že od budúceho ročníka sa budeme opäť stretávať vo väčších počtoch tak, ako bolo zvykom kedysi,“ hodnotí veľtrh Patrik Pocisk.

zspsrZväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) je organizáciou zamestnávateľov. Bol založený ako jeden z prvých odvetvových zväzov v rámci Zväzu priemyslu SR dňa 10. 7. 1990 na ustanovujúcej schôdzi v Dubnici nad Váhom. Zakladajúcimi členmi bolo 23 organizácií slovenského strojárstva.

Švec2ŠVEC Group je stabilná slovenská strojárska spoločnosť, ktorá je na trhu už takmer tridsať rokov. Má viac ako 450 zamestnancov a snaží sa ďalej napredovať a rozrastať.