Video

Spoločnosť Motosam, a. s., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2018.

Spoločnosť Siemens, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2018.

Spoločnosť Advanced Risk Management, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2018.

Spoločnosť Datron-Technology, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2018.

Spoločnosť Alwaid, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2018.

Spoločnosť Universal Robots A/S na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne 2018.