Video

Spoločnosť QI GROUP, a. s., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť Hurco Gmbh, na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť IDEAL-Trade Service, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť Hoffmann-Group SK, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť NORD-Pohony, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť IMP KONTAKT, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.