Video

Spoločnosť IDEAL-Trade Service, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť Hoffmann-Group SK, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť NORD-Pohony, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť IMP KONTAKT, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť Schier Technik Slovakia, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.

Spoločnosť Mahr Metrológia, s. r. o., na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019.