MSV SmartVision2Riešenia pre modernú manufaktúru predstavila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2022 v Brne spoločnosť SmartVision. Ukázala možnosti optimalizácie práce v priemysle, kde človek má stále istú pridanú hodnotu pre výrobok. Firma SmartVision optimalizuje jeho kvalitu práce, efektivitu, zameriava sa na samotný proces výroby. Využíva pritom vizuálne navádzanie a používa kamerovú kontrolu.
Na MSV v Brne predstavili pracovisko na osádzanie súčiastok na plošný spoj. SmartVision disponuje robotickým pracoviskom, kde sa robot priamo podieľa na kontrole na jednom pracovisku spoločne s operátorom. Sú spolu v kolaboratívnom vzťahu.