MSV ZimmerZimmer Group je spoločnosť zameraná na riešenia v oblasti automatizačnej, tlmiacej, lineárnej, procesnej, nástrojovej a strojovej techniky. Prostredníctvom Zimmer Group Slovensko pôsobí nielen na slovenskom a českom trhu, ale v roku 2019 vstúpila aj na poľský trh. Na Slovensku a v Českej republike pochádzajú jej zákazníci predovšetkým z automobilového priemyslu, v Poľsko firma zaznamenáva úspech predovšetkým vo farmaceutickom a drevospracujúcom priemysle.