ŠvecZáver prvého dňa veľtrhu patril oceňovaniu úspešných firiem, technických vysokých škôl a ich produktov. V tomto roku odmenila odborná porota počas slávnostného galavečera dovedna sedem subjektov.

Tri ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, tri ocenenia za tematickú výstavu Techforum a čestné uznanie za najlepšiu expozíciu 27. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2022. Po troch rokoch sa otvárací galaprogram s odovzdávaním cien výrazne zúžil, čo dozaista zvýšilo hodnotu odovzdávaných cien.

Ceny MSV
Šesťčlenná hodnotiteľská komisia na čele s dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ľubomírom Šoošom mala aj v tomto roku neľahkú úlohu. O cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa uchádzalo až 14 kandidátov.

3. miesto
Vystavovateľ: ŠVEC a SPOL, s. r. o., Vráble
Výrobca: GRIZZLY.SKI, s. r. o., Kriváň
Názov exponátu: Skialpinistické viazanie GR OLYMPIC II. Tour
Odôvodnenie: Za jednoduché progresívne riešenie založené na využití fyzikálno-mechanických vlastností ľahkých zliatin. Výrobok nachádza uplatnenie v širokej svetovej konkurencie v komplikovanej sofistikovanej konštrukcii.

2. miesto
Vystavovateľ: AMZ Slovakia, s. r .o, Považská Bystrica
Výrobca: Amada Co, Ltd. Kaganawa, Japonsko
Názov exponátu: VENTIS 3015 AJ Fiber Laserové rezacie centrum s technológiou LBC
Odôvodnenie: Za aplikáciu technológie riadeného kmitania laserového lúča. Tým sa výrazne zlepšuje výkon rezania, znižuje energetická náročnosť a zvyšuje sa kvalitu rezu. Výrobok nachádza uplatnenie vo všetkých technológiách delenia materiálu.

1. miesto
Vystavovateľ: SPINEA, s. r. o., Haniska, Prešov
Výrobca: SPINEA, s. r. o., Haniska, Prešov
Názov exponátu: Vysoko presná redukčná prevodovka TwinSpin 245GH ( TS 245 GH )
Odôvodnenie: Za presnú a robustnú konštrukciu redukčnej prevodovky pri zachovaní kompaktných rozmerov, s vysokým pomerom výkonu ku hmotnosti a vysokou klopnou tuhosťou. Výrobok nachádza široké uplatnenie robotických a priemyselných aplikáciách.

Ceny tematickej výstavy Techforum
Do súťaže o ocenenia 8. ročníka tematickej výstavy Techforum sa zapojilo 13 prác. Hodnotiteľská komisia ocenila najlepšie exponáty – práce, ktoré vynikajú inovačnou iskrou, kreativitou a invenciou.
Komisia udelila dve prvé a jedno druhé miesto.

2. miesto
Vystavovateľ: Technická fakulta SPU, Nitra
Výrobca: Technická fakulta SPU, Nitra
Názov exponátu: Presné meranie zloženia plynov vo vybranom priestore exteriéru s využitím pilotných alebo bezpilotných systémov
Odôvodnenie: Za minimalizáciu vplyvov vírenia vzduchu pri meraní vybraných plynov a pevných častí v atmosfére pomocou dronu. Zariadenie môže byť použite na presnú kontrolu koncentrácie škodlivých látok v ovzduší.

Dve prvé miesta
Vystavovateľ: Strojnícka Fakulta TUKE, Košice
Výrobca: ROŠERO-P, s. r. o., a Strojnícka fakulta TUKE, Košice
Názov exponátu: Prvý autobus s nízkotlakovým uskladnením vodíka
Odôvodnenie: Za nízkotlakový metalhydridový uskladňovací systém vodíka s palivovým článkom. Inovatívne uplatnene nachádza v midibusoch MHD.

Vystavovateľ: Strojnícka Fakulta STU v Bratislava
Výrobca: Strojnícka Fakulta STU v Bratislava
Názov exponátu: Inovatívne technológie elektromobilov s Ail system solution
Odôvodnenie: Za inovatívnu technológiu elektromobilov s Ail system solution. Riešenie sa vyznačuje plne autonómnym riedením 5. úrovne. Originalitou riešenia je aj autonómny pohon všetkých kolies.

Schunk

Čestné uznanie za najlepšiu expozíciu
Aj v tomto roku odborná porota udelila čestné uznanie za najkrajšiu expozíciu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Ocenenie získala spoločnosť SCHUNK Intec, s. r. o, z Nitry za estetické riešenie a technickú kompozíciu jednotlivých exponátov.

Cena casopisu Strojarstvo Strojirenstvi

Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství
Vydavateľstvo MEDIA/ST, s. r. o., Žilina po troch rokoch opäť udelilo na záver slávnostného galavečera v Nitre Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství. Ocenenie získal výrobca ohýbacích a zakružovacích strojov, spoločnosť Maschinen - und Werkzeugbau, s. r. o., Galanta.
„Spoločnosť Maschinen - und Werkzeugbau vyváža stroje z Galanty do celého sveta, čím šíri dobré meno slovenského strojárstva v zahraničí. Rodinná firma je súčasne dlhoročným vystavovateľom na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre,“ vysvetlila voľbu redakcie časopisu Strojárstvo/Strojírenství riaditeľka vydavateľstva Antónia Franeková. Cenu v mene slovenského výrobcu prevzala konateľka Magdaléna Wabnitz (na snímke vľavo).

Text/Foto Michal Múdrý