Strojárstvo Extra

titMRozvoj hospodárstva a neustály konkurenčný boj o zákazníka prináša nové podnety v oblasti výroby, obchodu i spotreby. Výrobcovia sa snažia stále viac vychádzať v ústrety zákazníkom, svojou výrobnou a obchodnou stratégiou chcú uspokojiť potreby širšej vrstvy spotrebiteľov s dôrazom na ekonomický a environmentálny vplyv svojich výrobkov.

titProblematika zlepšovania vlastností povrchových vrstiev ocelí je stále stredobodom pozornosti množstva odborných a vedeckých pracovníkov po celom svete. Jedným smerom hľadania a realizácie oteruvzdorných vrstiev je ich tvorba na základe využitia nových technológií (PVD, CVD, plazma atď.), druhým smerom je využívanie konvenčných technológií, ktoré sú aj cenovo dostupnejšie [1,2,3].

titNaše tomografické laboratoře již od roku 2012 úzce spolupracuje zejména s odvětvím automotive. Účastníme se různých mezinárodních vědeckých projektů.

obr 4Na prípravu lesných plôch pred výsadbou mladých stromčekov a pestovaním nového lesa je potrebná mechanizácia, ktorá odstráni náletový porast, prevzdušní pôdu a pod. Zariadenia používané na tieto činnosti sú väčšinou konštruované ako prídavné zariadenia na kolesové lesné traktory alebo ako jednoúčelové, napríklad drviče nežiaducich nárastov, mulčovače, alebo lesné frézy s vlastným pohonom.

Clipboard01Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších sociálno-kultúrnych tém posledných desaťročí. Ochrana a podpora zdravého životného prostredia je dôležitým základom pre zachovanie ľudskej existencie. Kvalita životného prostredia je výrazne ovplyvnená stavebným priemyslom. Vyžaduje sa tiež značná spotreba redundantných zdrojov a energie. V tejto súvislosti je potrebné neustále hľadať alternatívne spôsoby a metódy na podporu energetickej účinnosti, znižovania neefektívnej výroby, veľkého množstva odpadu a emisií.

titČlánok je zameraný na vyhotovenie a analýzu zvarových spojov titánovej zliatiny Grade 2 s hrúbkou 2 mm. Na zváranie bola použitá technológia zvárania elektrónovým lúčom pričom boli menené hlavné parametre zvárania, ako rýchlosť zvárania a zvárací prúd.