Strojárstvo Extra

0

Simulácia v plánovaní a optimalizácii umožňuje lepšie a rýchlejšie porozumieť procesom a zaručuje, že prevádzkové prostriedky budú pracovať na vrchole účinnosti. Simulácia totiž umožňuje inžinierom vizualizovať ich výstupné návrhy plánov závodu, haly, linky, pracoviska do virtuálnych dynamických modelov, pričom ich komplexne overuje.

1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň
vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

1

Ložiská patria medzi veľmi dôležité časti strojových i mobilných agregátov, mechanizmov a rôznych zariadení, umožňujúce ich prevádzkovanie. Ložiská musia zároveň plniť požiadavky, ktoré sa na kladú po celý čas ich plánovanej životnosti.

1

Priemyselná výroba čoraz častejšie vyžaduje individuálne a trvalé označenie jednotlivých dielcov a konštrukčných skupín. Bezdotykové popisovanie laserom sa vyznačuje tým, že dokáže pojať popisovaný obrazec, rôznorodosťou materiálov a geometriou výrobkov v takmer akejkoľvek kombinácii. Proces je pritom maximálne presný a ekonomický.

1

Základným stavebným prvkom každého modulárneho robotického systému (MRS) je modul. Možnosti, počet a typový rad modulov určujú výsledné vlastnosti celého systému. Pri použití identických modulov vzniká homogénny MRS, ktorého hlavnou výhodou sú nízke výrobné náklady.

CSSRČínskou ekonomiku dnes mnozí mají za výsledek jakési „třetí cesty“. K tomuto kompromisu mezi tržním a plánovaným hospodářstvím ji před skoro čtyřiceti lety pomohli nasměrovat čs. reformátoři z 60. let. Ti, jimž se „třetí cestu“ nikdy nepodařilo zavést u sebe doma, nejprve kvůli „bratské pomoci“, podruhé kvůli Václavu Klausovi.