Strojárstvo Extra

titNová kampaň sa zameriava na podporu udržateľnej práce a zdravia od začiatku nástupu do práce a zdôrazňuje význam prevencie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce počas celého kariérneho života.

obrKaždý technický výrobek disponuje souborem vlastností, které jej předurčují k použití v různých podmínkách, s různou intenzitou zátěže a po různou dobu. Tyto atributy obecně označujeme jako tvrdé kvalitativní parametry. Vedle těchto vlastností bývají obvykle výrobky hodnoceny i na základě dalších parametrů, jako např. exklusivnost návrhu a provedení, nebo vizuálně estetické vlastnosti.

titTeplonosné médiá predstavujú široký sortiment na súčasnom trhu, a to vzhľadom na ich výber a použitie v teplonosných systémoch. Ide o otvorené, ale z hľadiska ich použitia najmä o uzavreté systémy.

obrPoruchy ložísk strojových a mobilných agregátov, obrábacích strojov a mechanizmov v strojárňach patria medzi veľmi časté, a preto si vyžadujú stálu a všestrannú pozornosť ich používateľov.

titPríspevok popisuje využitie ultrazvukových metód Phased Array a TOFD pri skúšaní zvarových spojov vyhotovených zváraním horúcim telesom na tupo a elektrofúznym zváraním na plastových potrubiach. Skúšanie sa uskutočňuje na zvarových spojoch s umelo vytvorenými defektmi v oblasti zvarových spojov. Zároveň obsahuje aj návrh na vhodnú metodiku a nastavenie ultrazvukového zariadenia na skúšanie plastových materiálov.

titCelkové výdavky na výskum a vývoj (VaV) sú na Slovensku naďalej veľmi nízke, ale v rámci nich sú motorom inovácií výdavky na výskum a vývoj vynaložené podnikateľskými subjektmi spracovateľského priemyslu.