Strojárstvo Extra

obr1Mnohé výrobné organizácie často čelia problémom ako nízka kvalita produktov, finančné straty, omeškanie pri exporte, nespoľahlivý výrobný proces. Mnohokrát si však neuvedomujú pôvod týchto problémov.

titulnyMedzi najzložitejšie mechanické časti električiek typu T3 a T6 patria ich podvozky. Rám podvozku sa skladá z dvoch navzájom zoskrutkovaných asymetrických zvarencov tvaru T. Do nich sú namontované ostatné súčasti slúžiace na jeho pohon, brzdenie a natáčanie podvozku do strán.

titulnyV posledných rokoch zažívame ohromný rozmach využívania algoritmov strojového učenia a umelej inteligencie v mnohých odboroch, ktoré boli doposiaľ doménou ľudí. Od digitálneho asistenta v našich mobilných telefónoch, až po autá, ktoré dokážu samé šoférovať, sa tieto technológie postupne stávajú bežnou súčasťou nášho života.

titulnyTeoretické začiatky modularity boli rozpracované už v sedemdesiatych rokoch, ale modulárny svet vo svojej plnosti prichádza až dnes. Čo to znamená? To si priblížime v nasledujúcom príspevku.

titulnyMechanismus kuličkového šroubu je využíván nejčastěji v konstrukci obráběcích strojů jako hnací element jejich posuvových soustav. Na kuličkové šrouby jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu zpracování, protože od ní se může odvíjet i samotná přesnost pohybů obráběcího stroje.

titulnyRastúce prepojenie internetu všetkého a hodnotového reťazca podniku vytvorilo predpoklady pre vznik priemyselnej revolúcie blízkej budúcnosti s názvom Priemysel 4.0. Hoci Priemysel 4.0 je v súčasnosti najvyššou prioritou pre mnoho firiem, výskumných centier a vysokých škôl, všeobecne prijímané chápanie tohto pojmu neexistuje.