Strojárstvo Extra

1

Ložiská patria medzi veľmi dôležité časti strojových i mobilných agregátov, mechanizmov a rôznych zariadení, umožňujúce ich prevádzkovanie. Ložiská musia zároveň plniť požiadavky, ktoré sa na kladú po celý čas ich plánovanej životnosti.

1

Priemyselná výroba čoraz častejšie vyžaduje individuálne a trvalé označenie jednotlivých dielcov a konštrukčných skupín. Bezdotykové popisovanie laserom sa vyznačuje tým, že dokáže pojať popisovaný obrazec, rôznorodosťou materiálov a geometriou výrobkov v takmer akejkoľvek kombinácii. Proces je pritom maximálne presný a ekonomický.

1

Základným stavebným prvkom každého modulárneho robotického systému (MRS) je modul. Možnosti, počet a typový rad modulov určujú výsledné vlastnosti celého systému. Pri použití identických modulov vzniká homogénny MRS, ktorého hlavnou výhodou sú nízke výrobné náklady.

CSSRČínskou ekonomiku dnes mnozí mají za výsledek jakési „třetí cesty“. K tomuto kompromisu mezi tržním a plánovaným hospodářstvím ji před skoro čtyřiceti lety pomohli nasměrovat čs. reformátoři z 60. let. Ti, jimž se „třetí cestu“ nikdy nepodařilo zavést u sebe doma, nejprve kvůli „bratské pomoci“, podruhé kvůli Václavu Klausovi.

titŠtúdia skúma opodstatnenosť implementácie dizajnu na termoplastickú ortézu ruky podľa ontogenetickej kategorizácie respondentov, využívajúc metódu kvalitatívneho zhodnotenia založenú na subjektívnom názore jednotlivca.

MTF STUVážení strojári, pracovný kolektív Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave vás prosí o spoluprácu na dotazníkovom prieskume.