Strojárstvo Extra

0

Príspevok sa zaoberá testovaním materiálu vyrobeného z termoplastu – polyvinylbutyralu, ktorý je vystužený aramidovými a uhlíkovými vláknami. Mechanické vlastnosti materiálu boli testované podľa normy DINEN ISO527-1. Dôležitou vlastnosťou týchto vlákien je zvyšovanie pevnosti kompozitných materiálov. Materiály vyrobené z druhotnej suroviny, ktorou je recyklovaný polyvinylbutyral a vystužené anorganickými vláknami dávajú rôzne možnosti ich aplikácie v jednotlivých oblastiach priemyslu.

1

Kontrola drsnosti opracovaných povrchov sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou zabezpečovania kvality najmä v prípade náročnejších výrobkov s veľkými ekonomickými dôsledkami z nedostatočnej kvality.

1

Pojem opotrebenie sa obmedzuje predovšetkým na tuhé telesá. Pri analýze trenia a opotrebenia tuhých telies treba vychádzať z redukovaného tribologického systému, ktorý má základné trecie teleso, druhé trecie teleso a okolie. Na dosiahnutie reálnych výsledkov je potrebné s vysokou presnosťou kvantifikovať vstupné veličiny, vybrať vhodný model a diferencovať hĺbku vyšetrovania, ktorú môže určovať makroskopický alebo mikroskopický prístup.

1

Väčší dopyt po hliníkových odliatkoch súvisí najmä s rozmáhajúcou sa výrobou automobilov ale i elektrotechnickým priemyslom. Odliatky sa vďaka vynikajúcim vlastnostiam hliníka a jeho zliatin stali populárnymi komponentmi týchto výrobcov. Nízka hmotnosť, relatívne vysoká pevnosť a odolnosť voči vplyvom korózie predurčujú technológiu výroby na jej ďalší vzostup v celosvetovom priemysle.

0

Simulácia v plánovaní a optimalizácii umožňuje lepšie a rýchlejšie porozumieť procesom a zaručuje, že prevádzkové prostriedky budú pracovať na vrchole účinnosti. Simulácia totiž umožňuje inžinierom vizualizovať ich výstupné návrhy plánov závodu, haly, linky, pracoviska do virtuálnych dynamických modelov, pričom ich komplexne overuje.

1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň
vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.