Strojárstvo Extra

titNaše tomografické laboratoře již od roku 2012 úzce spolupracuje zejména s odvětvím automotive. Účastníme se různých mezinárodních vědeckých projektů.

obr 4Na prípravu lesných plôch pred výsadbou mladých stromčekov a pestovaním nového lesa je potrebná mechanizácia, ktorá odstráni náletový porast, prevzdušní pôdu a pod. Zariadenia používané na tieto činnosti sú väčšinou konštruované ako prídavné zariadenia na kolesové lesné traktory alebo ako jednoúčelové, napríklad drviče nežiaducich nárastov, mulčovače, alebo lesné frézy s vlastným pohonom.

Clipboard01Ochrana životného prostredia je jednou z najdôležitejších sociálno-kultúrnych tém posledných desaťročí. Ochrana a podpora zdravého životného prostredia je dôležitým základom pre zachovanie ľudskej existencie. Kvalita životného prostredia je výrazne ovplyvnená stavebným priemyslom. Vyžaduje sa tiež značná spotreba redundantných zdrojov a energie. V tejto súvislosti je potrebné neustále hľadať alternatívne spôsoby a metódy na podporu energetickej účinnosti, znižovania neefektívnej výroby, veľkého množstva odpadu a emisií.

titČlánok je zameraný na vyhotovenie a analýzu zvarových spojov titánovej zliatiny Grade 2 s hrúbkou 2 mm. Na zváranie bola použitá technológia zvárania elektrónovým lúčom pričom boli menené hlavné parametre zvárania, ako rýchlosť zvárania a zvárací prúd.

titPríspevok sa venuje výskumu v oblasti výroby malých antén pre mikroelektrotechnický priemysel. Kmeňovou technológiou je navíjanie. Na úspešné zvládnutie vývoja novej výrobnej technológie bolo potrebné vyvinúť nový spôsob navíjania vzhľadom na unikátny charakter produktu.

tit300Postupným vývojom CAD systémov sa čoraz viac poukazuje aj na možnosti využitia spolupráce CAD systémov s modernými technológiami v podobe digitálnych 3D zariadení a 3D tlačiarní. V tomto prípade ide o prístupnosť pokrokových postupov a systémov v konštruovaní založených na princípe reverzného inžinierstva.