Strojárstvo Extra

1

Väčší dopyt po hliníkových odliatkoch súvisí najmä s rozmáhajúcou sa výrobou automobilov ale i elektrotechnickým priemyslom. Odliatky sa vďaka vynikajúcim vlastnostiam hliníka a jeho zliatin stali populárnymi komponentmi týchto výrobcov. Nízka hmotnosť, relatívne vysoká pevnosť a odolnosť voči vplyvom korózie predurčujú technológiu výroby na jej ďalší vzostup v celosvetovom priemysle.

0

Simulácia v plánovaní a optimalizácii umožňuje lepšie a rýchlejšie porozumieť procesom a zaručuje, že prevádzkové prostriedky budú pracovať na vrchole účinnosti. Simulácia totiž umožňuje inžinierom vizualizovať ich výstupné návrhy plánov závodu, haly, linky, pracoviska do virtuálnych dynamických modelov, pričom ich komplexne overuje.

1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň
vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

1

Ložiská patria medzi veľmi dôležité časti strojových i mobilných agregátov, mechanizmov a rôznych zariadení, umožňujúce ich prevádzkovanie. Ložiská musia zároveň plniť požiadavky, ktoré sa na kladú po celý čas ich plánovanej životnosti.

1

Priemyselná výroba čoraz častejšie vyžaduje individuálne a trvalé označenie jednotlivých dielcov a konštrukčných skupín. Bezdotykové popisovanie laserom sa vyznačuje tým, že dokáže pojať popisovaný obrazec, rôznorodosťou materiálov a geometriou výrobkov v takmer akejkoľvek kombinácii. Proces je pritom maximálne presný a ekonomický.

1

Základným stavebným prvkom každého modulárneho robotického systému (MRS) je modul. Možnosti, počet a typový rad modulov určujú výsledné vlastnosti celého systému. Pri použití identických modulov vzniká homogénny MRS, ktorého hlavnou výhodou sú nízke výrobné náklady.