titVývoj v oblasti materiálov vedie k väčšiemu a efektívnejšiemu používaniu termomechanicky spracovaných ocelí so zvýšenými mechanickými vlastnosťami. Princíp výroby vysokopevnej ocele je založený na termomechanickom spracovaní.

obr1Pri posudzovaní existujúcej konštrukcie sa kladie dôraz na bezpečné fungovanie konštrukcie v priebehu prevádzkovej životnosti stanovenej pri výrobe. Posudzovanie prevádzkyschopnosti je založené predovšetkým na výsledkoch hodnotenia rizík a zaťažovacích účinkov, ktoré možno očakávať a na zohľadnení vlastností materiálu a geometrie (tvaru) vzhľadom na súčasný stav konštrukcie.

titNová kampaň sa zameriava na podporu udržateľnej práce a zdravia od začiatku nástupu do práce a zdôrazňuje význam prevencie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce počas celého kariérneho života.

obrKaždý technický výrobek disponuje souborem vlastností, které jej předurčují k použití v různých podmínkách, s různou intenzitou zátěže a po různou dobu. Tyto atributy obecně označujeme jako tvrdé kvalitativní parametry. Vedle těchto vlastností bývají obvykle výrobky hodnoceny i na základě dalších parametrů, jako např. exklusivnost návrhu a provedení, nebo vizuálně estetické vlastnosti.

titTeplonosné médiá predstavujú široký sortiment na súčasnom trhu, a to vzhľadom na ich výber a použitie v teplonosných systémoch. Ide o otvorené, ale z hľadiska ich použitia najmä o uzavreté systémy.

obrPoruchy ložísk strojových a mobilných agregátov, obrábacích strojov a mechanizmov v strojárňach patria medzi veľmi časté, a preto si vyžadujú stálu a všestrannú pozornosť ich používateľov.