titStratégia merania, ktorá je na začiatku merania volená operátorom súradnicového meracieho stroja, môže svojimi parametrami vnášať do výsledkov merania variabilitu. Táto variabilita, vyjadrená neistotou merania, je potenciálnym priestorom na vznik rozdielov medzi výsledkami merania tých istých strojových častí. Mnohokrát je potrebné v priemyselnej výrobe overiť, či vyrobená súčiastka vyhovuje konštrukčným kritériám predpísaným na výrobnom výkrese. Jednou zo stratégií merania je voľba kontaktného snímacieho systému.

obrPředúprava je základem galvaniky. Prosté, ale velmi pravdivé heslo, o jehož platnosti se přesvědčujeme každý den. Nalézt to správné řešení je ale mnohdy velmi obtížné a obnáší nejednu bezesnou noc technologů a pracovníků galvanizovny.

titV súvislosti s rastom priemyselnej výroby dochádza k rýchlemu úbytku celosvetových zásob surovín, energií a k zhoršovaniu životného prostredia. Cieľom je využitie zdrojov zelenej energie a poskytnutie alternatívnych procesov s ohľadom na požiadavky budúcich generácií. To vedie k zvyšovaniu tlaku na technicky a ekonomicky lepšie využívanie surovinových a energetických zdrojov.

obrPríspevok sa zaoberá možnosťami kontroly obvodových tupých zvarov na plynovodných potrubiach s hrúbkou steny do 8 mm ultrazvukovou technikou phased array. Možnosť použitia ultrazvukovej techniky aj pre rúry s hrúbkou steny do 8 mm umožní v plynárenskej praxi rozšírenie ultrazvukových kontrol aj na potrubia, ktoré sú v súčasnosti kontrolované iba prežiarovacou metódou. Ultrazvuková kontrola by mohla v plnej miere nahradiť skúšku prežiarením, čím by sa zvýšila operatívnosť a flexibilita NDT kontrol pri budovaní a opravách plynovodov.

titMIC je forma koroze vyvolaná živými organizmy, jako jsou například bakterie, řasy nebo houby. Často bývá spojena s přítomností hlízovitých výstupků (tuberkulí) nebo slizovitými organickými povlaky. Napadána může být většina běžně používaných konstrukčních materiálů včetně uhlíkových a nízkolegovaných ocelí, austenitických (CrNi nebo CrNiMo) a feritických či martenzitických korozivzdorných ocelí, hliníku, mědi a některých niklových slitin.

titPoškodenia muskuloskeletálneho systému sú v súčasnosti aktuálnym problémom, ktorý je riešený v každej výrobnej aj nevýrobnej sfére. Tieto poškodenia spôsobujú mnoho ochorení kĺbov, šliach, svalov, chrbtice aj kostí. Príčinami ich vzniku je dlhodobé, jednostranné alebo nadmerné zaťažovanie muskuloskeletálneho systému.