Strojárstvo Extra

titulnyČlánok sa zaoberá možnosťou zvýšenia životnosti cestnej radlice, a to aplikáciou tvrdonávaru na jej funkčnú časť. Na exponovanú časť vyradenej radlice bol navarený materiál s inými vlastnosťami a štruktúrou, ako mal jej pôvodný materiál.

0V tomto článku je vyšetrovaný vplyv veľkosti magnetov na indukované napätie a na parazitné momenty spôsobené väzbami medzi zubami statora a magnetmi v rotore. Rozoberaný je hlavne vplyv veľkosti magnetov, ich umiestnenie a nasmerovanie.

0Základnou požiadavkou pri kontinuálnom spracovaní rôznych materiálov je presne definovaný časový priebeh ťahu, čo vyžaduje bezchybnú prípravu regulácie.

0Tretieho apríla pred 145 rokmi sa v Zlíne narodil Tomáš Baťa. Vtedy málokto predpokladal, že z tejto osoby sa stane muž, ktorého myšlienky a zásady budú podnikanie ovplyvňovať dodnes.

0v4Orientácia podnikov na spĺňanie požiadaviek svojich zákazníkov si v súčasnosti vyžaduje používanie mnohých nástrojov, či rozličných metód. Aktuálna vysoká úroveň globálnej produkcie na trhu nepriamo implementuje IT technológie do takmer každej spoločnosti.

0Klimakomora (temperature chamber) je zariadenie, v ktorom vzorky podliehajú určitým testovacím cyklom podľa príslušnej normy. Samotná teplota skúšanej vzorky je závislá od druhu a typu skúšaného materiálu. S cieľom ohodnotenia sa nasledujúci kompozitný materiál testuje podľa certifikačnej normy EN ISO 4892.