Strojárstvo Extra

9Cudzobudené jednosmerné motory sú veľmi často používané okrem iného aj v priemyselných aplikáciách. Tieto pohony sa vyznačujú svojimi výhodami, ako napr. nízkym trením, malými rozmermi, vysokou rýchlosťou, nízkymi nákladmi na konštrukciu a bezpečnou prevádzkou. Nasledujúci článok je odborné zhrnutie informácií, týkajúcich sa problematiky identifikácie rozličných parametrov.

diagnostikaPoužívanie senzorov spôsobuje skracovanie životnosti, opotrebovanie a znižovanie presnosti. Pre senzory s náchylnosťou na nepresnosť možno vytvoriť diagnostickú zostavu senzor – zariadenie – program. Taká schéma zostavy bude schopná autonómnej diagnostiky, kalibrácie a vyhodnotenia až po samostatné znovukalibrovanie senzora. Diagnostické zariadenie disponuje aj funkciou testovania rázových úderov. Cieľom je úmyselne a rýchlejšie znižovať životnosť skúmaného senzora. Diagnostické zariadenie je prispôsobené na testovanie v laboratórnych podmienkach a testuje správne nastavené parametre algoritmu diagnostiky.

titulnyČlánok sa zaoberá možnosťou zvýšenia životnosti cestnej radlice, a to aplikáciou tvrdonávaru na jej funkčnú časť. Na exponovanú časť vyradenej radlice bol navarený materiál s inými vlastnosťami a štruktúrou, ako mal jej pôvodný materiál.

0V tomto článku je vyšetrovaný vplyv veľkosti magnetov na indukované napätie a na parazitné momenty spôsobené väzbami medzi zubami statora a magnetmi v rotore. Rozoberaný je hlavne vplyv veľkosti magnetov, ich umiestnenie a nasmerovanie.

0Základnou požiadavkou pri kontinuálnom spracovaní rôznych materiálov je presne definovaný časový priebeh ťahu, čo vyžaduje bezchybnú prípravu regulácie.

0Tretieho apríla pred 145 rokmi sa v Zlíne narodil Tomáš Baťa. Vtedy málokto predpokladal, že z tejto osoby sa stane muž, ktorého myšlienky a zásady budú podnikanie ovplyvňovať dodnes.