Strojárstvo Extra

0Deformačné zóny v automobile súžia na to, aby chránili posádku automobilu pri nehode pred zraneniami. Úlohou deformačných zón je pohltiť deformačnú prácu a chrániť tak priestor pre posádku. Za takýmto účelom sa používajú rôzne konštrukčné prvky, ako sú deformačné členy a taktiež sa používajú materiály rôznych pevnostných vlastností.

0Pojem simulácia, či simulovať, sa používa čoraz častejšie, a to ako synonymum k slovám predstierať, napodobňovať. Objekt, ktorý do určitej miery napodobňuje funkčnosti, stavy alebo procesy určitého napodobňovaného objektu (trenažér v autoškolách, simulátor voľného pádu), sa označuje pojmom simulátor.

 

0V súčasnosti sa riadiaci subsystém robotov softvérovo realizuje vyhodnotením údajov zo vstupných senzorov rôznymi logickými podmienkami, pomocou ktorých sú vstupným údajom zo senzorov robota priradené požadované výstupy.

0Prevodový transformátor s podvojným vinutím má výstupné vinutie navinuté v dvoch sekciách, pričom jedna z nich má vyvedené odbočky. Výstupné vinutia sú spojené paralelne, pričom výkon odoberaný na jednej z odbočiek zodpovedá plnému prúdovému zaťaženiu obidvoch sekcií. To umožňuje úplné využitie týchto vinutí pri zaťažení transformátora z ľubovoľnej odbočky.

9Cudzobudené jednosmerné motory sú veľmi často používané okrem iného aj v priemyselných aplikáciách. Tieto pohony sa vyznačujú svojimi výhodami, ako napr. nízkym trením, malými rozmermi, vysokou rýchlosťou, nízkymi nákladmi na konštrukciu a bezpečnou prevádzkou. Nasledujúci článok je odborné zhrnutie informácií, týkajúcich sa problematiky identifikácie rozličných parametrov.

diagnostikaPoužívanie senzorov spôsobuje skracovanie životnosti, opotrebovanie a znižovanie presnosti. Pre senzory s náchylnosťou na nepresnosť možno vytvoriť diagnostickú zostavu senzor – zariadenie – program. Taká schéma zostavy bude schopná autonómnej diagnostiky, kalibrácie a vyhodnotenia až po samostatné znovukalibrovanie senzora. Diagnostické zariadenie disponuje aj funkciou testovania rázových úderov. Cieľom je úmyselne a rýchlejšie znižovať životnosť skúmaného senzora. Diagnostické zariadenie je prispôsobené na testovanie v laboratórnych podmienkach a testuje správne nastavené parametre algoritmu diagnostiky.