Strojárstvo Extra

str83Dokončenia odborných článkov z vydania 3/2012:

Dokončenia odborných článkov z vydania 2/2012:

Povrchové úpravy polyolefinů se provádějí převážně z důvodu zvýšení povrchové energie a s ní souvisejících vlastností jako např. smáčivost. Pro povrchové zpracování je v současnosti používáno široké spektrum různých metod. Často se jedná o tzv. mokré chemické metody, jejichž asi největší nevýhodou je ekologická závadnost.