Strojárstvo Extra

Diagnostické merania na energetických zariadeniach sa vykonávajú na zistenie ich skutočného technického stavu, určenia zostatkovej životnosti a stanovenia optimálnej doby výmeny. Bolo vypracovaných veľa štúdií a článkov o spôsoboch kontroly a riešení poruchových stavov.

titPodpora klastrov je v EÚ predmetom spracovania viacerých odborných dokumentov na úrovni európskej komisie. Väčšinou majú charakter strategických zámerov formulovania podpornej politiky, prípadne odborných pracovných dokumentov. Európska únia takisto podporuje výmenu informácií a spracovávanie odborných analýz aj prostredníctvom podpory asociácií zameraných na rozvoj klastrov.

Článok popisuje technológiu opravy plynovodného potrubia použitím oceľovej objímky. V experimentálnej časti článku je spracovaná príprava okrajových podmienok pre simuláciu zvárania preplátovaného spoja. Analýza spoja zahŕňa výpočet zváracej rýchlosti, vyhodnotenie teplotných cyklov, makroštruktúry a tvrdosti zvarového spoja v jednotkách HV. Všetky okrajové podmienky boli použité pre proces simulácie zvárania v programe SYSWELD, ktorého výsledky sú taktiež uvedené v predloženom príspevku.

titV článku je analyzované semiaktívne pruženie, riadené adaptívnym regulátorom. Riadenie je zamerané výhradne na adaptáciu kritéria pruženia vozidla počas jazdy. Cieľom je dosiahnuť požadovaný komfort jazdy pri dobrej jazdnej dynamike vozidla. S úlohou sa spája i modelovanie vozidla a jednotlivých komponentov systému pruženia.

titMDokončenia odborných článkov z vydania 11/2013:

titMDokončenia odborných článkov z vydania 10/2013: