Strojárstvo Extra

obr

V súčasnosti sú na rezné kvapaliny kladené vysoké požiadavky z hľadiska zabezpečenia stability obrábacieho procesu a dosiahnutia ich optimálnej prevádzkovej životnosti [2, 5]. Významnou úlohou reznej kvapaliny je jej chladiaci účinok, pretože životnosť nástroja ovplyvňuje najmä teplota.

obr

Práca sa zaoberá priebežným monitorovaním hydroabrazívneho delenia materiálov v prípade porúch bez intervencie obsluhy. Je pokračovaním predchádzajúcej práce autorov, pričom jej hlavným cieľom je realizácia systému na predikciu hodnoty parametra profilu drsnosti Ra na základe hodnôt zvolených vstupných parametrov. Pre návrh tohto systému sú v práci použité modely umelých neurónových sietí. Tieto modely umelých neurónových sietí boli vytvárané v prostredí programu MATLAB verzie R2013b.

Obecně je prezentováno, že práškové nátěrové hmoty (PHN) jsou schopny zajistit kvalitní protikorozní ochranu na celém povrchu výrobku, v rozích i na hranách. Předpokládá se, že nabité částice PNH se usazují v dostatečném množství v místě hrany, kde je vyšší koncentrace náboje. V místě hran je naneseno dostatečné množství prášku, které ji obalí a i po vypálení se na těchto místech vytvoří souvislá ochranná vrstva o dostatečné tloušťce. Příspěvek má za cíl na základě několika příkladů selhání povrchových úprav PNH přiblížit problematiku tvorby ochranné vrstvy z PNH na hranách a v jejím těsném okolí.

obr

Integrovaná péče o majetek, tedy asset management, jinak též řízení (fyzických) aktiv, se zaměřuje na optimální řízení životního cyklu majetku tak, aby byly naplněny strategické cíle majitele – ať již jednotlivce, firmy nebo organizace.

 

Konvenční měření tvrdosti se po mnoho let používalo k charakterizaci mnoha typů materiálů, včetně kovů, keramiky a určitých plastů [1 – 3]. Nejčastěji používanými metodami jsou tvrdost podle Brinella a Rockwella, používající sféro-konické indentory a měření tvrdosti podle Vickerse a Knoopa s použitím pyramidálních indentorů. Zatímco se Rockwellova a Brinellova metoda často používají při vysokých zátěžích (stovky až tisíce Newtonů), metody podle Vickerse a Knoopa častěji využívají malé zátěže, tj. desítky a jednotky Newtonů.

 

Vysokorýchlostný prúd vody je v súčasnosti používaný na delenie rôznych typov materiálov a ako technológia má viac modifikácií. Základom je kontinuálny prúd kvapaliny, na ktorý nadväzujú modifikácie abrazívneho a pulzujúceho vodného prúdu. Pri pulzujúcom vodnom prúde je účinnosť prúdu zvyšovaná generáciou pulzov. Prúd vody z dýzy vystupuje najprv ako kontinuálny a až neskôr sa začína formovať do jednotlivých zhlukov kvapaliny. Materiál následne rozrušujú jednotlivé kvapky vody s vysokou kinetickou energiou.