Strojárstvo Extra

obr

Mazacie prostriedky majú významné postavenie v prevádzke strojov a zariadení. Mazivo, mazací olej okrem toho, že zabezpečuje správne mazanie, nám poskytuje pri vykonávaní tribotechnickej diagnostiky dôležité informácie o ich technickom stave.

obr

Len kopírovanie prístupov a metód pri podnikových zmenách nemusí viesť k celkovému zachovaniu konkurencieschopnosti priemyselného výrobného systému. Podniky si začínajú uvedomovať, že výrobné procesy sú ovplyvňované požiadavkami zákazníkov, technológiou, strojovým parkom a prostredím, v ktorom sa priemyselný podnik nachádza.

 

Tribologický proces v kontakte medzi dvoma povrchmi zahŕňa mechanické a tribochemické zmeny a prenos materiálu. Opotrebenie je fenomén odstránenia materiálu z povrchu následkom interakcii s iným kontaktujúcim povrchom (obr. 1). Rýchlosť opotrebenia sa môže zmeniť v širokom rozsahu, v závislosti na prevádzkových podmienkach a kontaktných materiáloch, ktoré majú za následok rôzne mechanizmy a typy opotrebenia.

Válcové mísové mlýny, neboli vertikální mlýny, jsou těžké stroje určené k mletí křehkých nerostných materiálů. Obvykle jsou provozovány ve spojení s vnitřními separátory (obr. 1). Základní konstrukce sestává z rotačního mlecího talíře, na němž jsou mlecí nástroje přitlačovány působením vlastní hmotnosti nebo dodatečné síly hydraulických válců. Tyto mlecí nástroje jsou válcovité a sudovité válce.

Vo firmách a ich existujúcich výrobných systémoch je často potrebné realizovať rôzne zmeny, hlavne v dnešnej dynamickej dobe. Tieto zmeny súvisia so zmenou organizácie práce, s novými strojmi a zariadeniami, novými alebo inovovanými výrobkami a pod. Aby firmy boli pripravené na tieto zmeny, snažia sa zistiť, ako sa ich výrobný systém bude správať, ak nastanú.

obr

Most of the dynamical systems analysed in engineering practice have the dynamics, which depends on both position and time. Such systems are classified as distributed parameter systems (DPS). The casting technology is a typical case of the DPS. There in order to obtain the desired structure during solidification, the process requires a specific temperature field of the mould, which is defined on complex-shape 3D definition domain. Modelling, simulation and evaluation of re­al-time experiments in this area is now widely accepted as an important tool in product design and process development to improve productivity and casting quality.