Strojárstvo Extra

 

obr
Napriek značnému pokroku informačných technológií a širokému použitiu počítačov v súčasnosti prevláda nespokojnosť s úrovňou počítačovej podpory v oblasti vzdelávania. Predmetom kritiky je prílišná orientácia riešení na technológiu, čo je na úkor didaktických prístupov, ktoré absentujú v súčasnom európskom výskume  IKT v oblasti tzv. „technology enhanced learning“.

obr

Mazacie prostriedky majú významné postavenie v prevádzke strojov a zariadení. Mazivo, mazací olej okrem toho, že zabezpečuje správne mazanie, nám poskytuje pri vykonávaní tribotechnickej diagnostiky dôležité informácie o ich technickom stave.

obr

Len kopírovanie prístupov a metód pri podnikových zmenách nemusí viesť k celkovému zachovaniu konkurencieschopnosti priemyselného výrobného systému. Podniky si začínajú uvedomovať, že výrobné procesy sú ovplyvňované požiadavkami zákazníkov, technológiou, strojovým parkom a prostredím, v ktorom sa priemyselný podnik nachádza.

 

Tribologický proces v kontakte medzi dvoma povrchmi zahŕňa mechanické a tribochemické zmeny a prenos materiálu. Opotrebenie je fenomén odstránenia materiálu z povrchu následkom interakcii s iným kontaktujúcim povrchom (obr. 1). Rýchlosť opotrebenia sa môže zmeniť v širokom rozsahu, v závislosti na prevádzkových podmienkach a kontaktných materiáloch, ktoré majú za následok rôzne mechanizmy a typy opotrebenia.

Válcové mísové mlýny, neboli vertikální mlýny, jsou těžké stroje určené k mletí křehkých nerostných materiálů. Obvykle jsou provozovány ve spojení s vnitřními separátory (obr. 1). Základní konstrukce sestává z rotačního mlecího talíře, na němž jsou mlecí nástroje přitlačovány působením vlastní hmotnosti nebo dodatečné síly hydraulických válců. Tyto mlecí nástroje jsou válcovité a sudovité válce.

Vo firmách a ich existujúcich výrobných systémoch je často potrebné realizovať rôzne zmeny, hlavne v dnešnej dynamickej dobe. Tieto zmeny súvisia so zmenou organizácie práce, s novými strojmi a zariadeniami, novými alebo inovovanými výrobkami a pod. Aby firmy boli pripravené na tieto zmeny, snažia sa zistiť, ako sa ich výrobný systém bude správať, ak nastanú.