Strojárstvo Extra

Clipboard01Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekorativní funkce je jejím hlavním účelemochrana ocelového povrchu před působením korozních stimulátorů a následnou degradací povrchu.

titFerografia je metóda magnetickej separácie častíc oddelených v priebehu opotrebovania trecích dvojíc v mazacom systéme a popisu veľkosti a morfológie zachytených častíc opotrebovania.
Vychádza zo základných poznatkov, že každá trecia dvojica pro­dukuje pri danom režime oterové častice určitého tvaru a veľ­kosti a že režim opotrebovania je charakterizovaný množ­stvom, tvarom a veľkosťou oterových častíc. So stúpajúcou intenzitou opotrebovania stroja sa menia tribologické charakteristiky, a tým sa me­ní pomer veľkých a malých častíc, morfológia častíc a v niektorých prípa­doch aj ich chemické zloženie.

obrPríspevok popisuje možnosti využitia modernej diagnostickej metódy SPM HD s funkciami časového signálu a spúšťaných meraní pri diagnostike strojov s nepravidelným rotačným pohybom, ako sú manipulačné roboty či výťahy, používané v automobilovom priemysle.

titKonkurencia na trhu spôsobuje neustály boj o priazeň zákazníkov, čo zrýchľuje technologický pokrok a inovácie vo všetkých oblastiach na trhu s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov. Avšak každý produkt má množstvo vlastností, ktoré je možné inovovať a identifikovanie pre zákazníkov najdôležitejších vlastností, je elementárne pre efektívne riadenie inovácií produktov na rôznych hierarchických úrovniach.

titHarmonický ozubený prevod nesporne patrí k perspektívnym prevodom. V podstate ide o diferenciálny prevod s čelným súkolesím, kde sa záber dosahuje pružnou deformáciou jedného z ozubených kolies. Veľkosť deformácie pružného kolesa má značný vplyv na charakter a kvalitu záberu.

titKvalita finálnej povrchovej úpravy na báze tenkých organických povlakov u pozinkovaných oceľových plechov je rozdielna v jednotlivých odvetviach priemyslu. Automobil čelí počas prevádzky pomerne agresívnemu prostrediu (napríklad príspevok posypovej soli) alebo zvýšenému množstvu cyklického striedania teplôt a vlhkosti.