Strojárstvo Extra

titVyrábané kryogénne tlakové zásobníky v spoločnosti Taylor-Wharton Slovakia Košice pre európsky trh sú z Cr-Ni austenitických ocelí typu 18/8. Zásobníky sú dvojplášťové, pričom vnútorná nádoba je z Cr-Ni austenitickej ocele hrúbok 4 – 18 mm.

obrHigh strength steels are manufactured by special procedures of alloying and heat and mechanical treatment. They represent a group of steels with exquisite mechanical properties. Favorable mechanical properties, primarily tensile strength, impact toughness and hardness, enabled their intensive application for manufacturing of responsible welded structures. In this review paper are presented four characteristic and widely applied Swedish steels: WELDOX 700 (S690QL), HARDOX 500, ARMOX 500 and DOMEX 700. Since they are mainly used for welded structures, in the paper are, besides the detailed data on their chemical composition and mechanical properties, also presented data on their weldability and problems that appear during their welding. At the end is briefly presented a way of selecting the optimal welding technology for the WELDOX 700 steel.

titAnalýza zhlukov (cluster analysis, CLU) je vhodným nástrojom pri riešení segmentácie výroby. Zaraďuje sa medzi projektantské metódy, pomocou ktorých sa rozčleňuje a usporadúva množina neusporiadaných objektov na základe ich podobností.

Rázový impulz je fyzikálny signál, ktorý vzniká pri dotyku dvoch kovových častíc v ložisku, resp. v prevodovke – kovový styk medzi valivým telesom a obežnou dráhou, resp. medzi zubami ozubeného prevodu. Mohutnosť rázových impulzov zachytáva a spracováva patentovaná metóda SPM.

obrDiagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. V samotnej údržbárskej činnosti jestvuje len veľmi úzka oblasť, ktorá by priamo nevyužívala diagnostiku stavu zariadenia. Ide o predpísané údržbárske práce, ktoré sa vykonávajú bez ohľadu na skutočný stav zariadenia alebo stroja.

Technológia delenia rôznych typov materiálov vodným prúdom má viacero modifikácii. Základom je kontinuálny prúd kvapaliny, na ktorý nadväzujú modifikácie abrazívneho a pulzujúceho vodného prúdu. Pri pulzujúcom vodnom prúde (ďalej len PWJ) je účinnosť prúdu zvyšovaná generáciou pulzov.