Strojárstvo Extra

Každá stavba, resp. Konštrukcia, má svoju životnosť. Priemerná fyzická (technická) životnosť oceľových konštrukcií priemyselných stavieb sa vo väčšine prípadov predpokladá na dobu 50 rokov. Životnosť a bezpečnú prevádzky schopnosť ovplyvňujú výrobné a montážne chyby, ako aj úroveň, včasnosť a možnosti vykonávania údržby.

titVýroba každej súčiastky sa bezprostredne alebo nepriamo spája s brúsením. Objem brúsiacich operácií vo výrobe je v priemere 25 % a v niektorých prípadoch až 70 percent z celkového objemu operácií, realizovaných na obrábacích strojoch.

titVyrábané kryogénne tlakové zásobníky v spoločnosti Taylor-Wharton Slovakia Košice pre európsky trh sú z Cr-Ni austenitických ocelí typu 18/8. Zásobníky sú dvojplášťové, pričom vnútorná nádoba je z Cr-Ni austenitickej ocele hrúbok 4 – 18 mm.

obrHigh strength steels are manufactured by special procedures of alloying and heat and mechanical treatment. They represent a group of steels with exquisite mechanical properties. Favorable mechanical properties, primarily tensile strength, impact toughness and hardness, enabled their intensive application for manufacturing of responsible welded structures. In this review paper are presented four characteristic and widely applied Swedish steels: WELDOX 700 (S690QL), HARDOX 500, ARMOX 500 and DOMEX 700. Since they are mainly used for welded structures, in the paper are, besides the detailed data on their chemical composition and mechanical properties, also presented data on their weldability and problems that appear during their welding. At the end is briefly presented a way of selecting the optimal welding technology for the WELDOX 700 steel.

titAnalýza zhlukov (cluster analysis, CLU) je vhodným nástrojom pri riešení segmentácie výroby. Zaraďuje sa medzi projektantské metódy, pomocou ktorých sa rozčleňuje a usporadúva množina neusporiadaných objektov na základe ich podobností.

Rázový impulz je fyzikálny signál, ktorý vzniká pri dotyku dvoch kovových častíc v ložisku, resp. v prevodovke – kovový styk medzi valivým telesom a obežnou dráhou, resp. medzi zubami ozubeného prevodu. Mohutnosť rázových impulzov zachytáva a spracováva patentovaná metóda SPM.