Strojárstvo Extra

obrPokud dojde k trvalé plastické deformaci běžného kovového materiálu, je obtížné, ne-li nemožné, obnovit jeho původní tvar. Existují ale slitiny, které jsou schopné obnovit svůj původní tvar vlivem působícího tepla.

obrAnodická oxidácia hliníka ako povrchová úprava súčiastok vyrobených z hliníka a hliníkových zliatin je známa od roka 1923, keď bola po prvýkrát priemyselne použitá ako protikorózna ochrana. Jej podstata spočíva vo vytvorení tenkej vrstvy oxidu hlinitého na povrchu súčiastky, čím sa zabráni prístupu kyslíka z atmosféry a tak ak jeho koróznemu pôsobeniu [1].

Clipboard01Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekorativní funkce je jejím hlavním účelemochrana ocelového povrchu před působením korozních stimulátorů a následnou degradací povrchu.

titFerografia je metóda magnetickej separácie častíc oddelených v priebehu opotrebovania trecích dvojíc v mazacom systéme a popisu veľkosti a morfológie zachytených častíc opotrebovania.
Vychádza zo základných poznatkov, že každá trecia dvojica pro­dukuje pri danom režime oterové častice určitého tvaru a veľ­kosti a že režim opotrebovania je charakterizovaný množ­stvom, tvarom a veľkosťou oterových častíc. So stúpajúcou intenzitou opotrebovania stroja sa menia tribologické charakteristiky, a tým sa me­ní pomer veľkých a malých častíc, morfológia častíc a v niektorých prípa­doch aj ich chemické zloženie.

obrPríspevok popisuje možnosti využitia modernej diagnostickej metódy SPM HD s funkciami časového signálu a spúšťaných meraní pri diagnostike strojov s nepravidelným rotačným pohybom, ako sú manipulačné roboty či výťahy, používané v automobilovom priemysle.

titKonkurencia na trhu spôsobuje neustály boj o priazeň zákazníkov, čo zrýchľuje technologický pokrok a inovácie vo všetkých oblastiach na trhu s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov. Avšak každý produkt má množstvo vlastností, ktoré je možné inovovať a identifikovanie pre zákazníkov najdôležitejších vlastností, je elementárne pre efektívne riadenie inovácií produktov na rôznych hierarchických úrovniach.