str87mDokončenia odborných článkov z vydania 12/2012: