Autor: Technická univerzita Košice. Stiahni tu (19,4MB *.rar)

 

OBSAH:

A Full-Car Model For Active Suspension
Airplane based service robots
Aplikácia morfologických metód pri výbere druhu montážneho systému
Aspekty aplikácie energetických simulácií budov
Automatizácia domácnosti osamelých seniorov a služby v inteligentnom prostredí
Diagnostika prevodových mechanizmov
Dva zpusoby dohledání parametru modelu reaktorové pece
Embedded control of mechatronical rehabilitation shoe
Empirická modální dekompozice environmentálních casových rad v reálném case
Energeticky optimálny regulátor jednosmerného pohonu
Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu
Experimentálne vyšetrovanie akcných clenov z materiálov s tvarovou pamätou
FEM modelling and synthesis of control of technological processes
Chyby výrobkov z plastov vyrábaných lisovaním, príciny a možnosti riešenia
Interná kalibrácia súradnicového meracieho stroja
Jednoduché serízení císlicového i analogového regulátoru PI 2DOF pro integracní soustavy
s dopravním zpoždením
Kontrola kvality metódy na stanovenie TAN v olejoch
Lambda sonda a jej použitie pri riadení spalovacieho procesu biomasy
Mathematical model and software for solving of asymmetric temperature fields