obrHigh strength steels are manufactured by special procedures of alloying and heat and mechanical treatment. They represent a group of steels with exquisite mechanical properties. Favorable mechanical properties, primarily tensile strength, impact toughness and hardness, enabled their intensive application for manufacturing of responsible welded structures. In this review paper are presented four characteristic and widely applied Swedish steels: WELDOX 700 (S690QL), HARDOX 500, ARMOX 500 and DOMEX 700. Since they are mainly used for welded structures, in the paper are, besides the detailed data on their chemical composition and mechanical properties, also presented data on their weldability and problems that appear during their welding. At the end is briefly presented a way of selecting the optimal welding technology for the WELDOX 700 steel.

 

Zhodnotenie zvariteľnosti vybratých vysokopevných ocelí

Vysoko pevná oceľ bola vyrobená špeciálnymi postupmi legovania, ohrevu a mechanického opracovania. Vysokopevné ocele skupinu ocelí s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami. Priaznivé mechanické vlastnosti, primárne pevnosť, húževnatosť a tvrdosť umožnili ich intenzívnu aplikáciu vo výrobe zváraných konštrukcií. V tomto príspevku sú prezentované štyri charakteristické a bežne aplikované Švédske ocele WELDOX 700 (S690QL), HARDOX 500, ARMOX 500 a DOMEX 700. Nakoľko sa používajú hlavne na zvárané konštrukcie, v príspevku sú, okrem podrobných údajov o ich chemickom zložení a mechanických vlastnostiach, prezentované aj údaje o ich schopnosti spájania zváraním, ako aj problémy objavujúce sa počas ich zvárania. V závere je stručne uvedený spôsob výberu optimálnej technológie zvárania pre oceľ WELDOX 700.

 

The whole text in English you can read HERE!

 

TEXT/PHOTO

Mgr. Dušan Arsić 2), Mgr. Ružica Nikolić, PhD. 1, 2), Mgr. Vukić Lazić, PhD. 2), Mgr. Branislav Hadzima, PhD. 1), Mgr. Srbislav Aleksandrović, PhD. 2),

Mgr. Milan Djordjević 2)

 

Organization:

1) Reserach Center, University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovensko

2) Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Serbia